СЕНСОР КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ НА ОСНОВІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ

  • В. Ф. Яремчук Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
  • Н. С. Кравчук Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
  • С. М. Смішний Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Ключові слова: світловод, волоконно-оптичні системи, сенсор, газ, концентрація, абсорбція

Анотація

Запропоновано сенсор концентрації газу на основі волоконно-оптичних систем, робота якого ґрунтується на принципі оптично-абсорбційного методу. Подано та реалізовано функціональну схему макет-установки такого сенсора для проведення експериментальних досліджень. Наведено переваги цього сенсора концентрації газу на основі волоконно-оптичних систем порівняно з існуючими оптичними. Зазначено, що цей сенсор може бути використаний для вимірювання концентрації газів, наприклад, таких як метан, і інших вибухонебезпечних газів, токсичних, агресивних і отруйних газів.

Біографії авторів

В. Ф. Яремчук, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
доцент
Н. С. Кравчук, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
доцент
С. М. Смішний, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
аспірант

Посилання

1. Алексеев В. А. Опыт создания переносных многокомпонентных газоанализаторов с использованием оптического абсорбционного метода / В. А. Алексеев, В. А. Яценко // Радиотехника. — 2006. — Вып. 146. — С. 192—197.
2. Пат. 52345 України, МПК9 G 01 N 21/61, G 01 N 21/01. Волоконно-оптичний перетворювач концентрації газу /
Яремчук В. Ф., Смішний С. М., Кравчук Н. С.; заявники та патентовласники Яремчук В. Ф., Смішний С. М., Кравчук Н. С. —
№ u 201001570; заявлено 15.02.2010; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16, 2010 р.
3. Осадчук В. С. Температурні та оптичні мікроелектронні частотні перетворювачі : моног. / В. С. Осадчук,
О. В. Осадчук, В. Г. Вербицький. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2001. — 195 с.
4. Оптические модули LFD-14/xxxx-i [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://doc.chipfind.ru/pdf/fti/lfd14xxxxi.pdf.
5. TrueLight Corporation [Електронний ресурс] / TMC-1C31-000. — Режим доступу :
http://www.truelight.com.tw/productsinfo2.php?type=download&file=TMC-1C31-000-1268117286-FRvHj.pdf.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Ф. Яремчук, Н. С. Кравчук, і С. М. Смішний, СЕНСОР КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ НА ОСНОВІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 19-22, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.