ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Автор(и)

  • Н. Й. П'яст Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інтерактивні технології навчання, українська мова (за професійним спрямуванням), гра, студент, вища школа

Анотація

Запропоновано використання інтерактивних методів навчання на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах з метою набуття студентами орфографічних знань і професійних навичок спілкування; продемонстровано переваги цих методів; акцентовано увагу викладачів на перспективності інтерактивних технологій навчання.

Біографія автора

Н. Й. П'яст, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри мовознавства

Посилання

1. Ампілогова Л. Інтерактивні технології / Л. Ампілогова // Завуч. — 2004. — № 30. — С. 13—15.
2. Васильєва Н. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках предметів гуманітарного циклу / Н. Васильєва // Управління школою. — 2005. —№ 34. — С. 18—22.
3. Вишнякова Л. Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного / Л. Г. Вишнякова. — М. : Изд.-во Моск. ун-та, 1987. — 110 с.
4. Інтерактивні технології на уроках української словесності / Укладач Раїса Орищин. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. — 106 с. — ISBN 966-07-0673-1.
5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: методичний посібник / Авт.-укл.: Пометун О., Пироженко Л. — К. : «А.С.К.», 2002. — 136 с.
6. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії / С. О. Караман. — К. : Ленвіт, 2000. — 272 с.
7. Когут О. І. Інтерактивні технології навчання / О. І. Когут. — Тернопіль: Астон, 2005. — 203 с.
8. Освітні технології : навч.-метод. посібн. / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.]. — К. : 2001. — 256 с.
9. Попова О. Ділова гра у роботі над мовленнєвою культурою студентів (до проблеми інтеграції курсів) / О. Попова // Українська мова і література у школі. — 2005. — № 4. — С. 50—52.
10. Рухленко Н. М. Игра «Определи пару» / Н. М. Рухленко // Русский язык в школе. — 2004. — № 3. — С. 60—61.
11. Шевцова Л. С. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань: методичний посібник / Л. С. Шевцова. — Житомир, 2004. — 94 с.
12. Щербина B. I., Волкова О. В., Романенко О. В. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури /
В. І. Щербина, О. В. Волкова, О. В. Романенко. — Х. : Вид. група «Основа», 2005. — 96 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 984

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Н. Й. П’яст, «ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 98–102, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.