ЗНАЧЕННЯ СУПУТНІХ ПОТОКІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

  • О. П. Кравченко Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
  • Д. В. Боженко Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
  • А. В. Кузнєцов Консалтингова Група «Пентагон»
Ключові слова: перевезення, логістичний ланцюг, інформація, супутній потік, експедитор, ефективність

Анотація

Запропоновано для практичного впровадження інноваційні технології, що поліпшують якість взаємодії між учасниками ланцюга постачань.

Біографії авторів

О. П. Кравченко, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
завідувач кафедри організації перевезень і управління на автомобільному транспорті
Д. В. Боженко, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
асистент кафедри організації перевезень і управління на автомобільному транспорті
А. В. Кузнєцов, Консалтингова Група «Пентагон»
управляючий партнер

Посилання

1. Доля В. К. Логистика в сфере познания / В. К. Доля // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. — 2009. — № 1. — С. 87—92.
2. Кальченко А. Г. Логістика : підручник / А. Г. Кальченко. — К. : КНЕУ, 2003. — 284 с. — ISBN 966–574–484–4.
3. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс; пер. с англ. — М. : Юнити-Дана, 2003 — 503 с.
4. Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт; пер. с англ.
— 4-е изд. — М. : ИНФРА–М, 2005. — 797 с. — ISBN 5–16–002007–1.
Переглядів анотації: 30 Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. П. Кравченко, Д. В. Боженко, і А. В. Кузнєцов, ЗНАЧЕННЯ СУПУТНІХ ПОТОКІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 93-96, Лис 2010.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.