МОДЕЛЬ ТРИБОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ У ПАРАХ ТЕРТЯ ГАЛЬМОВИХ ПРИСТРОЇВ

  • Є. І. Крижанівський Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу
  • М. О. Вольченко Кубанський державний технологічний університет
  • Д. Ю. Журавльов Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу
  • В. І. Снурніков Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу
Ключові слова: модель, трибологічна система, пара тертя, фрикційна накладка, енергетичні рівні

Анотація

Показано VI-рівневу структурну модель трибосистеми ковзання (фрикційного вузла гальмівного пристрою), яка базується на ієрархічному системному підході. Виділений останній рівень структурної моделі, в якому компоненти фрикційної накладки при температурах вище допустимої зазнають фазовий перехід 1-го роду: випаровування і конденсацію в твердій фазі. Доведено, що в трибологічній моделі приповерхневого шару фрикційної накладки необхідно розглядати три елементарних об’єми з різними енергетичними рівнями: димлячий (сублімації), рідкий і пароподібний.

Біографії авторів

Є. І. Крижанівський, Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу
завідувач кафедри нафтогазового обладнання
М. О. Вольченко, Кубанський державний технологічний університет
доцент кафедри матеріалознавства та автосервісу
Д. Ю. Журавльов, Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу
асистент кафедри нафтогазового обладнання
В. І. Снурніков, Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу
студент

Посилання

1. Гайдучок В. М. Експлуатаційне зміцнення поверхонь тертя ковзання в активному середовищі / В. М. Гайдучок. —Львів : Вид-во держ. агроун-ту, 1998. — 112 с.
2. Слабый хаос и квазирегулярные структуры / [Г. М.Заславский, Р. З. Сагадаев, Д. А. Уевиков, А. А. Черников]. — М. : Наука. — 1991. — 240 с.
3. Чичинадзе А. В. Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) / [Под общ. ред. А. В. Чичинадзе]. — М. : Ма-шиностроение, 2003. —575 с.
4. Тормозные устройства : Справочник / [М. П.Александров, А. Г. Лысяков, В. Н. Федосеев, Н. В. Новожилов] : Под общ. ред. М. П. Александрова. — М. : Машиностроение, 1985. — 285 с.
Переглядів анотації: 26 Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Є. І. Крижанівський, М. О. Вольченко, Д. Ю. Журавльов, і В. І. Снурніков, МОДЕЛЬ ТРИБОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ У ПАРАХ ТЕРТЯ ГАЛЬМОВИХ ПРИСТРОЇВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 104-107, Лис 2010.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.