АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДВОВИМІРНОГО НЕОДНОРІДНОГО БАГАТОШАРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

  • В. І. Риндюк Вінницький національний технічний університет
  • T. O. Міщук Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Риндюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: моделювання, теплотехнічний розрахунок, багатошарове середовище, умови спряження, наближений розв’язок, граничні умови

Анотація

Запропоновано методику моделювання теплотехнічного розрахунку двовимірного багатошарового середовища з урахуванням внутрішнього джерела енергії та граничних умов третього роду за допомогою інтегрального методу прямих. Отримані рекурентні формули для наближеного розв’язку дозволяють автоматично формувати для різних меж інтегрування основних рівнянь теплопровідності відповідні системи диференційних рівнянь при компоновці матеріалів та граничних умов першого і другого роду. Багатоваріантність розв’язку задачі з різними межами інтегрування дозволяє впевнитись в його достовірності, добираючи необхідні матеріали багатошарового середовища.

Біографії авторів

В. І. Риндюк, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри теплогазопостачання
T. O. Міщук, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту магістратури, аспірантури та докторантури
С. В. Риндюк, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Риндюк В. І. Методика теплотехнічного розрахунку багатошарового середовища / В. І. Риндюк, Т. В. Прилипко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2003. — № 3. — С. 35—38. — ISSN — 1997–9266.
2. Риндюк В. І. Моделювання теплопровідності двомірних неоднорідних багатошарових середовищ / В. І. Риндюк, А. М. Власенко, С. В. Риндюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. — 2006. — № 3. — С. 105—111.
3. Рындюк В. И. Применение улучшенного интегрального метода прямых к решению задач теплопроводности с ку-сочно-постоянным коэффициентом / В. И. Рындюк // Ред. Инженерно-физический журнал. — Минск, 1989 — 9 с. деп. в ВИНИТИ 30.02.89, № 2069-В.
4. Риндюк В. І. Моделювання процесу теплопровідності двовимірного тришарового середовища / В. І. Риндюк,
Т. О. Міщук, С. В. Риндюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. — 2008. — № 5. — С. 99 — 103.
Переглядів анотації: 44 Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. І. Риндюк, МіщукT. O., і С. В. Риндюк, АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДВОВИМІРНОГО НЕОДНОРІДНОГО БАГАТОШАРОВОГО СЕРЕДОВИЩА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 162-166, Лис 2010.
Номер
Розділ
Фундаментальні науки

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.