ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯМ ЇХ ЗАБРУДНЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ

  • І. А. Єрмакович Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Н. М. Самойленко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: екологічна безпека, стічні води, фармацевтичні препарати, поверхневі об’єкти, електрохімічна деструкція

Анотація

Встановлено доцільність використання методу анодного окислення для деструкції найстійкіших до біодеградації фармацевтичних препаратів, що містяться у стоках лікарняних установ. Проведення процесу окислення з використанням анодів з покриттям оксидом рутенію у розчинах, що містять хлорид натрію, приводить до повної деструкції цих препаратів.

Біографії авторів

І. А. Єрмакович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
аспірантка кафедри хімічної техніки та промислової екології
Н. М. Самойленко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
канд. техн. наук, доцент, професор кафедри хімічної техніки та промислової екології

Посилання

1. Самойленко Н. М. Очистка стічних вод від фармацевтичних забруднювачів протизапальної та гормональної дії / Самойленко Н. М. Єрмакович І. А. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво» : зб. наук. пр. — 2015. — Вип. 27. — С. 132—139.
2. EEA (the European Environment Agency) Report : Water resources across Europe — confronting water scarcity and drought // Denmark. — 2009. — Вип. 2 — C. 55.
3. Samoilenko N. Analysis of studies in the field of wastewater pollution by pharmaceutical contaminants / N. Samoilenko,
I. Yermakovych // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — Серія «Екологія». — 2014. —
Вип. 11, № 1140. — С. 101—106.
4. Falås P. Occurrence and reduction of pharmaceuticals in the water phase at Swedish wastewater treatment plants / P. Falås, H. R. Andersen, A. Ledin, J. la Cour Jansen // Water Science and Technology. — 2012. — Вип. 66. — С. 783—791.
5. Ермакович И. А. Загрязнение муниципальных вод фармацевтическими препаратами и их производными /
Н. Н. Самойленко, И. А. Ермакович // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 64. —
С. 8—11.
6. Ермакович И. А. Влияние фармацевтических препаратов и их производных на окружающую среду // Н. Н. Самойленко, И. А. Ермакович / Вода и экология: проблемы и решения. — 2014. — № 2. — С. 78—87.
7. Ермакович И. А. Использование электрохимической деструкции для обезвреживания сточных вод лечебных учреждений / Н. Н. Самойленко, И. А. Ермакович // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2014. —
№ 70. — С. 18—21.
8. Samoilenko N. Hospitals sewage treatment by method of electrochemical oxidation / N. Samoilenko, I. Yermakovych // Науковий вісник будівництва. — Харків : Харківський національний університет будівництва та архітектури. — 2015. —1 (79). — С. 183—186.
Переглядів анотації: 74 Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
І. Єрмакович і Н. Самойленко, ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯМ ЇХ ЗАБРУДНЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 26-29, Груд 2015.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.