ПІДВИЩЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ РОЗРИВНИХ КОНТАКТІВ КОМУТУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ

  • О. Г. Волкова Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: конструювання електричних апаратів, розривний контакт, електрична дуга, температура контактної поверхні, перехідний опір

Анотація

Розкрито питання підвищення роботоздатності сильнострумних розривних електричних контактів шляхом удосконалення конструкції комутувального пристрою. Особлива увага приділялася перехідному опору та електротермічним процесам при розмиканні контактів. На базі алгоритму числового розв’язання граничної оберненої задачі теплопровідності описано засіб визначення температури контактної поверхні. Запропоновано метод модернізації механізму комутаційного пристрою, який дозволяє знизити енерговиділ­ення на поверхнях дугогасних контактів. 

Біографія автора

О. Г. Волкова, Запорізький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки

Посилання

1. Braunovic M. Electrical contacts: fundamentals, applications and technology / M. Braunovic, N. K. Myshkin,
V. V. Konchits. — New York : CRC Press, 2007. — P. 646.
2. Волкова О. Г. Влияние скорости размыкания на электроизнос дугогасящих контактов в аппаратах высокого напряжения / О. Г. Волкова // Електротехніка і електромеханіка. — 2008. — № 3. — С. 7—9.
3. Бородай И. А. Вопросы динамики контактов устройств РПН с токоограничивающими сопротивлениями /
Бородай И. А. // Электротехническая промышленность. — 1970. — Вып. 4. — С. 14—17.
4. Пат. 59301 України, МПК H01F 29/04, H01H 5/00. Механізм контактора трифазного перемикача відгалужень обмоток трансформатора під навантаженням / О. Г. Волкова, Г. П. Волков. — № u201012562; заявл. 25.10.2010, опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9. — 5 с.
5. Алифанов О. М. Обратные задачи теплообмена / О. М. Алифанов. — М. : Машиностроение, 1988. — 280 c.
6. Волкова О. Г. Измерение температуры поверхности разрывных контактов / О. Г. Волкова // Электрика. — 2013. — № 4. — С. 41—43.
7. Волкова О. Г. Исследование механизма образования поверхностных пленок на контактах маслонаполненых коммутационных устройств / О. Г. Волкова // Електротехніка та електроенергетика. — 2011. — № 2. — С. 22—25.
8. Волкова О. Г. Исследование влияния усилия сжатия на переходное сопротивление разрывных электрических контактов / О. Г. Волкова, В. С. Лупиков, Е. И. Байда // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». — 2012. — №. 28. — С. 12—21.
9. Волкова О. Г. Влияние усилия замыкания разрывных контактов на переходное сопротивление / О. Г. Волкова // Електротехніка і електромеханіка. — 2011. — № 2. — С. 25—26.
Переглядів анотації: 112 Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
О. Волкова, ПІДВИЩЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ РОЗРИВНИХ КОНТАКТІВ КОМУТУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 78-86, Груд 2015.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.