ПЕРІОД ГЕНЕРАТОРА ГОЛЛМАННА НА ОСНОВІ РЕГІСТРІВ ЗСУВУ ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ЗА ПЕРЕНЕСЕННЯМ

  • О. М. Гапак Ужгородський національний університет
Ключові слова: генератор Голлманна, псевдовипадкова послідовність, регістр зсуву та перенесення, період

Анотація

Подано результати дослідження генератора Голлманна на основі регістрів зсуву зі зворотним зв’язком за перенесенням. Визначено довжину періоду згенерованих псевдовипадкових послідовностей. Виявлено, як впливає кількість базових компонент та їх порядок у каскаді на період псевдовипадкової послідовності. 

Біографія автора

О. М. Гапак, Ужгородський національний університет
канд. пед. наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж інженерно-технічного факультету

Посилання

1. Казакова Н. Ф. Проблемы построения комбинированных линейных генераторов псевдослучайных чисел / Н. Ф. Казакова, Ю. В. Щербина // Інформаційна безпека. — 2013. — № 2(10) — С. 58—64.
2. Харин Ю. С. Математические и компьютерные основы криптологии : учеб. пос. / Ю. С. Харин, В. И. Берник, Г. В. Матвеев. — Минск : Новое знание, 1999. — 319 с.
3. Klapper A. Fibonacci and Galois Representations of Feedback with Carry Shift Registers / A. Klapper, M. Goresky. — IEEE Trans. — 2004. — Pp. 56—71.
4. Шнайер Б. Прикладная криптография: Протоколы, алгоритмы и исходные тексты на языке С / Б. Шнайер. — М. : Триумф, 2002. — 816 с.
5. Mittelbach М. Investigation of FCSR-based Pseudorandom Sequence Generators for Stream Ciphers / M. Mittelbach,
A. Finger // Proc. of International Conference on Networking (ICN), Gosier, Guadeloupe, France, Mar. 2004 . [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.researchgate.net/publication/228853356_Investigation_of_FCSR-based_pseudorandom _sequence_generators_for_stream_ciphers/.
6. Shyrochin V. P. Investigations of the basic component of FCSR-generator / V. P. Shyrochin, I. V. Vasyltsov,
B. Z. Karpinskij // Computing. — 2003. — Vol. 2, Issue 3, Pp. 77—81. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://computingonline.net/index.php/computing/article/viewFile/234/209.
7. Гапак О. М. Визначення довжини періоду генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі регістрів зсуву зі зворотним зв’язком та перенесення / О. М. Гапак // Моделювання та інформаційні технології. — 2014. — № 73. — С. 92— 97
8. Гарасимчук О. І. Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі модифікованих генераторів
М-послідовностей / О. І. Гарасимчук, Ю. М. Костів, Т. Г. Паршенко // Системи обробки інформації. — 2010. — № 6 (87). — С. 35—38.
9. Визначення оптимальних параметрів генератора Голлманна за допомогою статичних тестів NIST / [Ю. М. Костів, В. М. Максимович, О. І. Гарасимчук, Я. Р. Совин, М. М. Мандрона] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Автоматика, вимірювання та керування». — 2013. — № 753. — С. 57—67.
10. Гапак О. М. Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі FCSR / О. М. Гапак // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : зб. наук. пр. — 2015. — № 63. — С. 119—122 .
Переглядів анотації: 70 Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2016-02-01
Як цитувати
[1]
О. Гапак, ПЕРІОД ГЕНЕРАТОРА ГОЛЛМАННА НА ОСНОВІ РЕГІСТРІВ ЗСУВУ ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ЗА ПЕРЕНЕСЕННЯМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 18-22, Лют 2016.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.