КОМУНІКАЦІЯ, СПІЛКУВАННЯ, КОМУНІКАТИВНІСТЬ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • М. Д. Прищак Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

комунікація, спілкування, комунікативність, діалог, монолог, смисл, парадигма освіти

Анотація

Проаналізовано поняття «комунікація», «спілкування», «комунікативність». Акцентовано увагу на необхідності подолання технологічного, інформаційного розуміння поняття комунікації в сфері міжособистісної та соціальної комунікації. Дано означення феномена та поняття «комунікативність», основними характеристиками якого визначено онтологічну, смислову, діалогічну взаємодію.

Біографія автора

М. Д. Прищак, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри культурології, соціології, педагогіки та психології

Посилання

1. Основы теории коммуникации [текст] : учеб. для студ. вузов ; под ред. М. А. Василика. — М. : Гардарики, 2006. — 615 с.
2. Каган М. С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / М. С. Каган. — М. : Политиздат, 1988. — 319 с.
3. Андреєва Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреєва. — М. : Изд-во Московського ун-та, 1980. — 416 с.
4. Соколов А. В. Введение в теорию социальной коммуникации / А. В. Соколов. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. — 461 с.
5. Дискурс поняття «комунікація» в контексті формування сучасної парадигми освіти / М. Д. Прищак // Вісник Він-ницького політехнічного інституту. — 2010. — № 1. — С. 25—29.
6. Малахов В. А. Етика: Курс лекцій : навч. посібник / В. А. Малахов. — К. : Либідь, 1996. — 304 с.
7. Ожегов С. И. Словарь русского языка ; под ред. Н. Ю. Шведовой. / С. И. Ожегов. — 21-е изд. перераб. и доп. — М. : Русский язык, 1989. — 924 с.
8. Словник української мови : В 11-ти т. ; за ред І. К. Білодід. — К. : Наукова думка, 1973. — Т.4. — 840 с.
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови ; укл. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. — 1440 с.
10. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації : Книга для вчителя : науково-метод. посіб. ; за ред. С. О. Му-сатова. — К. : Педагогічна думка, 2008. — 96 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 1913

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
М. Д. Прищак, «КОМУНІКАЦІЯ, СПІЛКУВАННЯ, КОМУНІКАТИВНІСТЬ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 5–8, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Гуманізація і гуманітаризація технічної освіти

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>