ДИСКУРС ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЯ» В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ

Автор(и)

  • М. Д. Прищак Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

комунікація, комунікативність, спілкування, діалог, монолог, авторитарна педагогіка, комунікативна філософія (етика), парадигма освіти

Анотація

Досліджено науковий дискурс поняття «комунікація». Акцент зроблено на етимологічному аналізі слів «комунікація», «спілкування» та дослідженні поглядів на комунікацію в історії філософії і сучасній науці. Дана дефініція поняття «комунікація» в контексті критики технократичного підходу до розуміння та означення цього феномену, подолання авторитарної, монологічної педагогіки та тенденцій формування сучасної парадигми освіти.

Біографія автора

М. Д. Прищак, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри культурології, соціології, педагогіки та психології

Посилання

1. Пітерс Дж. Д. Слова на вітер: історія ідеї комунікації / Дж. Д. Пітерс. — К. : Києво-Могилянська академія, 2004. — 302 с.
2. Дворецкий И. Х. Латино-русский словарь. / И. Х. Дворецький. — 6-е изд., стереотип. — М. : Русский язык, 2000. — 846 с.
3. Литвинов В. Д. Латинсько-український словник / В. Д. Литвинов. — К. : Українські пропілеї, 1998. — 712 с.
4. Етимологічний словник української мови: у 7 т. — К. : Наукова думка, 1981. — Т. 2. — 570 с.
5. Англо-український словник / Заг. кер. Є. І. Гороть. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 1700 с.
6. Поліщук Н. П. Англо-український філософський словник / Н. П. Поліщук, В. С. Лісовий. — К. : Либідь, 1996. — 272 с.
7. Словник української мови: в 11 т. / За ред І. К. Білодід. — К. : Наукова думка, 1976. — Т. 9. — 840 с.
8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / В. И. Даль. — М. : Русский язык, 1989. — Т. 1. — 699 с.
9. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой.— 21-е изд. перераб. и доп. — М. : Русский язык, 1989. — 924 с.
10. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посібник / Н. П. Волкова. — Київ : Академія, 2006. — 255 с.
11. Жюлиа, Дидье. Философский словарь: пер. с франц Н. Андрєєвой / Дидье Жюлиа. — М. : Междунар. отношения, 2000. — 539 с.
12. Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарука. — К. : Абрис, 2002. — 742 с.
13. Кишкин В. Б. Основы теории коммуникации. Краткий курс / В. Б. Кишкин. – 3-изд., перераб. и доп. — М. : АСТ: Восток-запад, 2007. — 256 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 464

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
М. Д. Прищак, «ДИСКУРС ПОНЯТТЯ ‘КОМУНІКАЦІЯ’ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 25–29, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Гуманізація і гуманітаризація технічної освіти

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>