КОМУНІКАТИВНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Автор(и)

  • М. Д. Прищак Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

освіта, педагогіка, комунікація, взаємодія, спілкування, природа, суспільство, людина, всебічно розвинена особистість, мета освіти, зміст освіти, вчитель, учень

Анотація

Результатом здійсненого в статті аналізу педагогічної теорії В. О. Сухомлинського стало обґрунтування тези про визначення комунікації онтологічною, телеологічною та аксіологічною основою розвитку особистості та методологічною основою педагогіки та освіти в цілому. Незважаючи на те, що В. Сухомлинський не використовував термін «комунікація», він близько підійшов до створення системи педагогічної комунікації. Основою цієї системи є «учень у його взаємодії з зовнішнім та внутрішнім світом» на принципах онтологічно-духовної комунікації.

Біографія автора

М. Д. Прищак, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

1. Прищак М. Д. Теоретико-методологічні основи педагогічної комунікації / М. Д. Прищак // Вісник Вінницького
політехнічного інституту. — 2010. — № 6. — С. 114—118.
2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. — Київ : Академія, 2006. — 255 с.
3. Педагогічна комунікація та ідентичність педагога : моногр. / [Г. О. Балл, В. Л. Зливков, С. О. Копилов, Л. О. Курган-
ська та ін.] ; за наук. ред. В. Л. Зливкова. — К. : Педагогічна думка, 2011. — 160 с.
4. Прищак М. Д. До питання комунікативного підходу в освіті // Вісник Вінницького політехнічного інституту. —
2013. — № 1. — С. 133—136.
5. Прищак М. Д. Дискурс поняття «комунікація» в контексті формування сучасної парадигми освіти // Вісник Вінни-
цького політехнічного інституту. — 2010. — № 1. — С. 25—29.
6. Малахов В. А. Етика: Курс лекцій : навч. посіб. / В. А. Малахов. — К. : Либідь, 1996. — 304 с.
7. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. — Київ : Радянська
школа, 1977. — Т. 3. — С. 5—279.
8. Сухомлинський В. О. Народження громадянина : вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. — Київ : Радянсь-
ка школа, 1977. — Т. 3. — С. 281—582.
9. Сухомлинський В. О. Листи до сина : вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. — Київ : Радянська школа, 1977.
— Т. 3. — С. 582—657.
10. Сухомлинський В. О. Духовний світ школяра : вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. — Київ : Радянська
школа, 1977. — Т. 1. — С. 207—400.
11. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину : вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. — Київ :
Радянська школа, 1977. — Т. 2. — С. 147—416.
12. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості : вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухо-
млинський. — Київ : Радянська школа, 1977. — Т. 1. — С. 53—206.
13. Пирогов Н. И. Вопросы жизни / Н. И. Пирогов // Избранные педагогические сочинения. — М. : Педагогика,
1985. — С. 29—51.
14. Миропольський С. И. Народная школа по идеям Коменского / С. И. Миропольський // Наша начальная школа. —
1973. — № 2. — С. 102—146; № 4—5. — С. 270—333; № 6. — С. 29—101.
15. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології : твори : в 6 т. / К. Д. Ушинсь-
кий. — К. : Радянська школа, 1952. — т. 4 — 518 с.
16. Сухомлинський В. О. Народжується особистість / В. О. Сухомлинський // Радянська освіта, 1967. — № 17.
17. Сухомлинський В. О. Природа, труд, мировоззрение : вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. — Київ : Ра-
дянська школа, 1977. — Т. 5. — С. 581—592.
18. Сухомлинський В. О. Школа сердечности / В. О. Сухомлинський // Правда Украины. — 1965. — 28 августа (№ 201).
19. Сухомлинський В. О. Людина — найвища цінність : вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. — Київ : Ра-
дянська школа, 1977. — Т. 5. — С. 446—471.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 373

Опубліковано

2015-09-03

Як цитувати

[1]
М. Д. Прищак, «КОМУНІКАТИВНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 141–147, Верес. 2015.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>