ДО ПИТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ

  • М. Д. Прищак Вінницький національний технічний університет

Анотація

Зроблено спробу означення комунікативного підходу як важливого методологічного принципу освіти. Увага акцентується на аналізі комунікації як онтологічної, телеологічної та аксіологічної основи розвитку особистості. Визначено характеристики комунікативного підходу.

Біографія автора

М. Д. Прищак, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

1. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Р. Роджерс. — М. : Прогресс, 1994. — 480 с.
2. Велитченко Л. К. Методологічна сутність категорії підходу в науковому дослідженні / Л. К. Велитченко // Психо-
логія та педагогіка. — 2009. — № 2. — С. 72—79.
3. Алексеев Н. А. Личностно-ориентированное обучение в школе / Н. А. Алексеев. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 332 с.
4. Подмазін С. І. Особистісно орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз): дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 /
С. І. Подмазін. — Дніпропетровськ, 2006. — 418 с.
5. Прищак М. Д. Трансформація освіти України: пошук парадигми / М. Д. Прищак // Наукові записки Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 35 Серія : Педагогіка і психологія : зб.
наук. пр. — Вінниця, 2011. — С. 30—33.
Переглядів анотації: 56 Завантажень PDF: 33
Як цитувати
[1]
М. Прищак, ДО ПИТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 133-136, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.