КОНКУРЕНЦІЯ В ОЛІЙНО-ЖИРОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПОВЕДІНКОВИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Л. М. Благодир Вінницький національний технічний університет
  • Н. Г. Вигонюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

конкуренція, економіко-математична модель, виробнича функція, аллокативна ефективність, технічна ефективність, граничний продукт ресурсу, вартість граничного продукту ресурсу, олійно-жирова галузь

Анотація

Визначено сутність конкуренції, а також форми її прояву в олійно-жировій галузі України. Розглянуто виробничу функцію як специфічну економіко-статистичну модель, що відображає залежність обсягу випуску продукції від факторів виробництва, а також економічний зміст параметрів виробничих функцій та наведено їх інтерпретацію. Викладено методику проведення економічного аналізу на основі виробничої функції. Запропоновані методики проведення економічних досліджень апробовані на основі даних олійно-жирової галузі України.

Біографії авторів

Л. М. Благодир, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Н. Г. Вигонюк, Вінницький національний технічний університет

студентка факультету машинобудування та транспорту

Посилання

1. Біла І. С. Конкуренція в Україні: необхідність якісно нового управління / І. С. Біла, Н. І. Насікан // Часопис економічних реформ. Науково-виробничий журнал. — 2012. — № 1 (5). — С. 6—11.
2. Тарануха Ю. В. Конкуренция: система и процесс / Тарануха Юрий Васильевич. — М. : «ДиС». — 2012.— 672 с.
3. Hunt Sh. D. Competition in the third millennium: efficiency or effectiveness? / Shelly D. Hunt, Dale F. Duhan // Journal of Business Research. — 2002. — № 55. — Pp. 97—102.
4. Nicodème G. Product market reforms and productivity: a review of the theoretical and empirical literature on the transmission channels / Gaëtan Nicodème, Jacques-Bernard Sauner-Leroy // Economic papers of European Commission Directorate-General for economic and financial affairs. — 2004. — № 218. — Pp. 3—29.
5. Berghäll E. Innovation, competiton and technical efficiency / Elina Berghäll // Government Institute for Economic Research, Finland. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=501416&cf=43.
6. Меліхов А. А. Моделювання інноваційної складової конкурентного розвитку промислових підприємств /
А. А. Меліхов // Економічний вісник Донбасу. — 2014. — № 3 (37). — С. 144—153.
7. Nickel J. S. Competition and Corporate Performance // The Journal of Political Economy. — Aug. 1996. — Vol. 104, #4. — Pp. 724—746.
8. Полтавец И. Производительность и конкуренция: можно ли старую собаку обучить новым трюкам? / И. В. Полтавец. — М. : EERC, 2005.
9. Aghion Ph. Competition and Innovation : an Inverted U Relationship / Aghion, Philippe, Richard William Blundell, Rachel Griffith and Peter Howitt // Quarterly Journal of Economics. — 2005. — Vol. 120 (2), Maу. — P. 701—728.
10. Дуранова Т. Особливості конкуренції на ринку соняшникової олії в Україні / Т. А. Дуранова // Інноваційна економіка. — 2013. — № 8. — С. 50—55.
11. Черепанова Н. О. Інфраструктурне забезпечення ринку рослинної олії в Україні і сучасні тенденції його розвитку / Н. О. Черепанова // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2012. — Вип. 2 (45). — С. 383—387.
12. Музика В. С. Розвиток експортної орієнтації підприємств олійно-жирової галузі України / В. С. Музика // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2010. — Вип. 39. — С. 116—121.
13. Ніценко В. С. Сировинне забезпечення виробництва олії рослинної в умовах вертикальної інтеграції / В. С. Ніценко // Наукові праці НУХТ. — 2014. — Том 20, № 3. — С. 91—98.
14. Волощук Т. Г. Модель експортного потенціалу підприємств олійно-жирової галузі України / Т. Г. Волощук // Збірник наукових праць ЧДТУ. — 2013 р. — Вип. 35, частина І. — С. 148—154.
15. Герасименко А. Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії / А. Герасименко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. — Серія «Економіка». — Вип. 124/125. — 2011. — С. 103—105.
16. Асоціація «Укроліяпром» [Електронний ресурс]: офіційний сайт асоціації «Укроліяпром». — Режим доступу : http://www.ukroilprom.org.ua.
17. Денисенков Д. Реальный порог вхождения в отрасль за последние пять лет увеличился в 2,5—3 раза, — считает Юрий Давыдов, председатель правления, директор ПАО «Креатив Групп» [Електронний ресурс] // Бизнес. — 2014. — № 14. — Режим доступу : http://www.business.ua/articles/business_people/67199/?mp=2. — Дата звернення 15.06.2015 р.
18. Олійно-жирова галузь України і Російської Федерації. Показники роботи за 2005—2013 рр. — Харків : УкрНДІОЖ, 2013. — 118 с.
19. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория / М. Интрилигатор. — М. : Прогресс, 1975. — 606 с.
20. Хеди Э. Производственные функции в сельском хозяйстве / Э. Хеди, Д. Диллон. — М. : Прогресс, 1965. — 600 с.
21. Крастинь, О. П. Агроэкономические функции / О. П. Крастинь. — Рига : изд-во Латв. гос. ун-та, 1971. — 238 с.
22. Светуньков С. Сравнительный анализ производственных функций в моделях экономической динамики /
С. Г. Светуньков, И. С. Абдуллаев // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2010. — № 5. — С. 56—66.
23. Bhanumurthy K. V. Arguing a case for the Cobb-Douglas production function / K. V. Bhanumurthy // Review of Commerce Studies. — 2002. — № 3. — Pp. 75—91.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 196

Опубліковано

2016-02-01

Як цитувати

[1]
Л. М. Благодир і Н. Г. Вигонюк, «КОНКУРЕНЦІЯ В ОЛІЙНО-ЖИРОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПОВЕДІНКОВИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 35–42, Лют. 2016.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.