Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійножирової галузі України

Автор(и)

  • Л. М. Благодир Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

економіко-математична модель, виробнича функція, собівартість переробки, рентабельність, чистий дохід, олійно-жирова галузь

Анотація

Розглянуто виробничу функцію як специфічну економіко-статистичну модель, яка відображає залежність обсягу випуску продукції від факторів виробництва, а також економічний зміст параметрів виробничих функцій та наведено їх інтерпретацію. Запропоновано методику проведення економічного аналізу на основі виробничої функції. Пропонована методика проведення економічних досліджень апробована на підставі даних ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат».

Біографія автора

Л. М. Благодир, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Посилання

1. Bek-Nielsen C. Feeding The World Sustainably / Carl Bek-Nielsen // Global Business Magazine. Oils and Fats. — 2004. —Vol. 1, № 3. — P. 7 —10.
2. Манойленко О. Специфічні особливості олійно-жирової галузі як об’єктивна необхідність її державної підтримки/ О. В. Манойленко, Т. А. Жадан // Інноваційна економіка. — 2013. — № 1. — С. 12—15
3. Оверченко Б. Выращивание подсолнечника в климатических условиях Украины / Б. Оверченко // АгроПерспектива. — 2005. — № 2. — C. 27 — 31.
4. Страшинська Л. В. Стратегія розвитку продовольчого ринку в Україні : моногр. / Л. В. Страшинська / за ред.
Б. М. Данилишина. — К. : Профі, — 2008. — 532 с.
5. Капшук С. Енергозбереження у харчовиків: Пошук альтернативних джерел енергоносіїв у олійників / С. Капшук // Агро Перспектива. — 2006 — № 5. —С. 48 —49.
6. К вопросу о качестве семян подсолнечника / В. Гирман, В. Кобзар, З. Орач, Н. Яретник // Олійножировий комплекс. — 2007. — № 1. — С. 44—46.
7. В. Макаренко Виробництво насіння олійних культур. Захмарні перспективи / В. О. Макаренко [Електронний ресурс] // Агро Перспектива. — 2012. — № 1. — Режим доступу: http://fermerplus.com/main/crop/581-virobnictvo-nasnnya-olynih-kultur-zahmarn-perspektivi.html.
8. Асоціація «Укроліяпром» [Електронний ресурс]: офіційний сайт асоціації «Укроліяпром». — Режим доступу: http://www.ukroilprom.org.ua/.
9. Клейнер Г.Б. Производственные функции: Теория, методы, применение / Г. Б. Клейнер. — М. : Финансы и статис-тика, 1986. — 240 с.
10. Bhanumurthy K. V. Arguing a case for the Cobb-Douglas production function/ K. V. Bhanumurthy // Review of Commerce Studies. — 2002. — № 3. — PP. 75—91.
11. Griffin, Ronald C. Selecting Functional Form in Production Function Analysis /Ronald C. Griffin, John M. Montgomery, M. Edward Rister// Western Journal of Agricultural Economics. — 1987. — № 12(2). — PP. 216—227.
12. Грабовецький Б. Є. Виробничі функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом [Текст] : мо-ногр. / Б. Є. Грабовецький. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. —138 с.
13. Замков О. О. Математические методы в экономике [Текст] : учеб. / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Че-ремных ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. — [4-е изд., стер.]. — М. : Дело и Сервис, 2004. — 365 с.
14. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат / Гюнтер Фандель ; пер. з нім. під керівн. і наук. ред. М. Г. Грещака. —К. : Таксон, 2000. — 520 с. — текст укр., тит. парал. нім.
15. Гладышевский А. И. Формирование производственного потенциала: анализ и прогнозирование / А. И. Гладыше-вский. — М.: Наука, 1992. — 152 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 108

Як цитувати

[1]
Л. М. Благодир, «Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійножирової галузі України», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 56–62, Груд. 2014.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.