УТОЧНЕННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ПРОВОДАХ ЛЕП З УРАХУВАННЯМ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ

  • А. В. Галюга Чернігівський національний технологічний університет
  • А. Л. Приступа Чернігівський національний технологічний університет
Ключові слова: комплексна модель стану проводу, технологічні витрати електричної енергії, механічні характеристики проводу, активний опір проводу

Анотація

Запропоновано методику уточнення розрахунку та нормування технологічних витрат електричної енергії шляхом застосування ітераційного методу з урахуванням комплексної моделі стану проводу ліній електропередачі 0,4–35 кВ. Запропоновано методику визначення параметрів моделі. Наведені результати розрахунку та порівняння методик. Визначені подальші напрями дослідження.

Біографії авторів

А. В. Галюга, Чернігівський національний технологічний університет
аспірант кафедри електричних систем і мереж
А. Л. Приступа, Чернігівський національний технологічний університет
канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-вимірю­вальних технологій, метрології та фізики

Посилання

1. Визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання. Методика. : CОУ Н ЕЕ 40.1-37471933-54:2011 / Мін-во енергетики та вугільної промисловості. : Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ, 2011. — 65 с.
2. Складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38—150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії. Методика. : ГНД 34.09.104-2003. / Мін-во енергетики та вугільної промисловості. : Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ, 2004. — 32 с.
3. Галюга А. В. Оцінювання діючих методик розрахунку технологічних витрат електричної енергії в розподільних електричних мережах / А. В. Галюга, А. Л. Приступа // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. — Серія «Технічні науки». — 2015. — № 1 (77). — С. 159—165.
4. Integrated State Model of the Power Line Wires / GalugaA., Prystupa A. // Ukraine — EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. — Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. — Chernihiv : CNUT, 2015. — Pp. 20—23.
5. Крюков К. П. Конструкции и механический расчет линии электропередачи. — 2-е изд. перераб. и доп. / К. П. Крюков, Б. П. Новгородцев. — Л. : Энергия. Ленингр. отд, 1979. — 312 с., ил.
6. IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature of Bare Overhead Conductors. IEEE Standard. Approved 16.11.2006. — New York : IEEE-SA Standards Board, 2006. — 69 p.
Переглядів анотації: 90 Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2016-02-01
Як цитувати
[1]
А. Галюга і А. Приступа, УТОЧНЕННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ПРОВОДАХ ЛЕП З УРАХУВАННЯМ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 74-78, Лют 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.