ОПТИМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ НАПРУГИ В ТЯГОВІЙ МЕРЕЖІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПУНКТАМИ ПІДСИЛЕННЯ

  • В. Г. Сиченко Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
  • Д. О. Босий Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
  • Є. М. Косарєв Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Ключові слова: система тягового електропостачання, регулювання напруги, пункт підсилення, швидкісний рух

Анотація

Розвиток і впровадження швидкісного руху потребує зміни ідеології розрахунків та вибору обладнання системи електропостачання. Для мінімізації витрат на модернізацію існуючих електрифікованих ліній запропонована методологія модернізації системи тягового електропостачання, яка передбачає перехід до нових схемних рішень. Показано, що розподілена система живлення з використанням пунктів підсилення дозволяє оптимізувати режим напруги в тяговій мережі, реалізувати режими швидкісного руху при зниженні втрат енергії.

Біографії авторів

В. Г. Сиченко, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання залізниць
Д. О. Босий, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
канд. техн. наук, доцент кафедри електропостачання залізниць
Є. М. Косарєв, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
аспірант кафедри електропостачання залізниць

Посилання

1. Сиченко В. Г. Показники якості електроживлення у тягових мережах постійного струму [Текст] / В. Г. Сиченко // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. Спец. випуск. — 2011. — Ч. 2. — С. 5—13.
2. Аржанников Б. А. Автоматическое регулирование напряжения в системе электроснабжения постоянного тока 3,0 кВ /
Б. А. Аржанников, Л. А. Фролов. — Екатеринбург, 2009. — 48 с.
3. Аржанников Б. А. Система управляемого электроснабжения электрифицированных железных дорог постоянного тока : моногр. / Борис Алексеевич Аржанников. — Екатеринбург : УрГУПС, 2010. — 176 с.
4. Марикин А. Н. Стабилизация напряжения на токоприемниках подвижного состава электрифицированных железных дорог постоянного тока : автореф. дис. на соиск. уч. степени д-ра техн. наук: 05.22.07 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация / Александр Николаевич Марикин. — ПГУПС СП., 2008. — 36 с.
5. Марквардт К. Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог : моногр. / Константин Густавович Марквардт. — М. : Транспорт, 1982. — 528 с.
6. Сиченко В. Г. Якість електричної енергії у тягових мережах електрифікованих залізниць / В. Г. Сиченко, Ю. Л Саєнко, Д. О Босий. — Дніпропетровськ. : «Стандарт-Сервіс», 2015. — 344 с.
7. Электрификация, инновационные технологии, скоростное и высокоскоростное движение на железнодорожном транспорте : матер. Шестого Международного симпозиума 25—28 октября 2011 г. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2013. — С. 337—349
8. Марский В. Е. Подготовка тягового электроснабжения для организации скоростного движения на линии Санкт-Петербург–Москва. [Текст] / В. Е. Марский // Токосъем и тяговое электроснабжение при высокоскоростном движении на постоянном токе : cб. научн. тр. ОАО ВНИИЖТ. — 2010. С. 38—45.
9. Босий, Д. О. Методика розрахунку миттєвих схем системи тягового електропостачання для споживання постійної потужності [Текст] / Д. О. Босий // Електрифікація транспорту. — 2014. — № 8. — С. 15—25.
10. Сиченко В. Г. Інтеграція сонячних електростанцій у систему тягового електропостачання постійного струму. [Текст] / В. Г. Сиченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — 2015. — № 12 (1121). — С. 364—368.
Переглядів анотації: 75 Завантажень PDF: 194
Опубліковано
2016-02-01
Як цитувати
[1]
В. Сиченко, Д. Босий, і Є. Косарєв, ОПТИМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ НАПРУГИ В ТЯГОВІЙ МЕРЕЖІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПУНКТАМИ ПІДСИЛЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 95-103, Лют 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.