ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

  • В. О. Чайка Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Ключові слова: мультимедійні та інфокомунікаційні технології, дистанційне навчання, презентації, мовна поведінка, тестування, оцінювання

Анотація

Виконано аналіз формування та введення навчання на дистанційній формі та запропоновані навчально-методичні та педагогічні рекомендації щодо поліпшення результатів навчання та розвитку дистанційної форми навчання.

Біографія автора

В. О. Чайка, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри промислового і цивільного будівництва

Посилання

1. Titul bakalár? Na Slovensku nemá veľkú váhu. [Електронний ресурс] / aktuality.sk. — Режим доступу : http://www.aktuality.sk/clanok/269046/titul-bakalar-na-slovensku-nema-velku-vahu/.
2. Bolonský proces na Slovensku zlyhal, 80 percent bakalárov pokračuje. [Електронний ресурс] / istp. — Режим доступу : https://www.istp.sk/clanok/3647/Bolonsky-proces-na-Slovensku-zlyhal-80-percent-bakalarov-pokracuje.
3. Branislav Frk // Filozofická fakulta Prešovskej univerzity PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 2: 107—122.
4. Акимова И. В. Создание электронного учебника модульной структуры курса математики / И. В. Акимова,
Е. И. Титова, В. А. Буркина // Современные наукоемкие технологии. — Серия «Технические науки». — 2015. — Т. 3. — С. 15—19.
5. Балабин В. Н. Современный уровень развития локомотивных специальностей / В. Н. Балабин, В. И. Киселев,
Ш. С. Файзибаев // Современные наукоемкие технологии. — Серия «Технические науки». — 2014. — Т. 2. —С. 9—13.
6. Педагогическая риторика : учеб. пос. / под ред. Н. А. Ипполитовой. — М., 2001. — С. 130—146.
7. Чайка В. М. Формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу / В. М. Чайка // Педагогічний альманах. — 2014. — Вип. 22. — С. 117—121.
Переглядів анотації: 119 Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2016-02-01
Як цитувати
[1]
В. Чайка, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 159-164, Лют 2016.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.