ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ В ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ ПОШКОДЖЕНЬ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ В НМНАПУ «ПИРОГІВ»

  • А. Р. Перебинос Київський національний університет будівництва та архітектури
Ключові слова: моніторинг, біологічне пошкодження, державний стандарт, клас наслідків (відпові-дальності), категорія складності, категорія технічного стану

Анотація

Проведено попереднє обстеження дерев’яних історико-архітектурних пам’яток Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогів» на предмет біологічних пошкоджень та дії несприятливих екологічних факторів. Основними деструктивними чинниками виявились дереворуйнівні гриби, комахи, надмірна зволоженість, несприятливі атмосферні умови та механічні пошкодження. Незважаючи на дбайливе ставлення співробітників НМНАПУ «Пирогів» до історичних цінностей, руйнівна дія часу та біодеструкторів призвела до необхідності негайної реставрації низки споруд. Для зменшення ймовірності виникнення подібної ситуації в майбутньому пропонується впровадження постійного моніторингу в діяльність скансену. Розглянуто можливість та необхідність використання чинних державних стандартів для формування системи моніторингу. 

Біографія автора

А. Р. Перебинос, Київський національний університет будівництва та архітектури
аспірант кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Посилання

1. Прибєга Л. До історії створення архітектурної експозиції Музею народної архітектури та побуту України / Л. При-бєга // Відлуння віків. — 2009. — № 1(11). — С. 14—18.
2. Коваль Е. З. Мікологічне обстеження музейних пам’яток / Е. З. Коваль, Т. І. Митківська // Національний науково-дослідний реставраційний центр України. — К., 2011. — 232 с., іл. 212.
3. Мазаник Н. В. Современные биозащитные средства для древесины / Н. В. Мазаник // Лесная и деревообрабаты-вающая промышленность. Труды БГТУ. — 2011. — № 2 (140). — С. 181—184.
4. Князева В. П. Экология. Основы реставрации / В. П. Князева // Архитектура–С. — М., 2005. — 399 с.
5. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Париж, 1972) // Україна в міжнародно-правових відносинах. — К., 1997. — Кн. 2. — 864 с.
6. Поливач К. А. Формування системи моніторингу об’єктів культурної спадщини в Україні / К. А. Поливач // Укра-їнський географічний журнал. — 2013. — № 3. — С. 57—63.
7. ДCTУ–Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва / МінрегіонУкраїни. — Київ, 2013. — 37 с.
8. ДБН В.3.2-1-2004 Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів невиробничої сфери. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини / ДержбудУкраїни. — Київ, 2005. — 117 с.
9. ДСТУ Б В.1.2-№:201Х Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Обстеження і паспорти-зація технічного стану будівель та інженерних споруд (проект, друга редакція) / МінрегіонУкраїни, Київ, 2012. — 67 с.
Переглядів анотації: 71 Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2016-03-16
Як цитувати
[1]
А. Перебинос, ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ В ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ ПОШКОДЖЕНЬ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ В НМНАПУ ‘ПИРОГІВ’, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 18-22, Бер 2016.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.