СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Є. А. Бондаренко Вінницький національний технічний університет
  • С. Я. Вишневський Вінницький національний технічний університет
  • А. Є. Бондаренко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-156-3-18-23

Ключові слова:

електроенергетика, електроустановки, електрична енергія, виробничий травматизм, ризик, охорона праці

Анотація

В статті подані статистичні данні щодо динаміки подій, які призвели до нещасних випадків зі смертельним наслідком пов’язаних з виробництвом протягом 2017—2020 рр. Ці дані свідчать про проблему ризику електротравмування в Україні. Підвищення рівня ризику електротравматизму стосується в першу чергу підприємств електричних станцій, підстанцій та електричних мереж надвисокої напруги, які знаходяться у сфері управління Міністерства енергетики України у зв’язку з експлуатацією великої кількості силового та комутаційного обладнання, яке відпрацювало чимало років і потребує реконструкції та збільшення кількості проведення ремонтних робіт. Тому визначення сучасного стану електротравматизму зі смертельними наслідками на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України щодо розробки пропозицій з модернізації системи управління охороною праці в енергетичній галузі є актуальною задачею. Аналіз сучасного стану виробничого травматизму зі смертельними наслідками на підприємствах України показав, що за 2018—2019 роки в енергетичній галузі України спостерігається тенденція до зростання рівня смертельного виробничого травматизму. Так за видами подій протягом 2019 р., найбільша кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками в енергетичній галузі, припадає на ураження електричним струмом (55 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі). Основною метою модернізованої системи управління охороною праці в енергетичній галузі, як випливає з проведених досліджень, є мінімізація ризику електротравматизму в електроустановках надвисоких класів напруги. Модернізація системи управління охороною праці в енергетичній галузі повинна досягатися завдяки впровадженню замкнутого циклічного інформаційного контуру, який містить послідовність логічно обґрунтованих рішень направлених на мінімізацію ризику появи електротравми та професійно зумовлених захворювань від дії електричної енергії. Для оцінювання ризику електротравматизму доцільним є причинно-наслідкова модель ризику електротравмування персоналу під час технічного обслуговування та ремонту електроустановок, основою якої є причинно-наслідкові зв’язки електротравмування.

Біографії авторів

Є. А. Бондаренко, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри електричних станцій та систем

С. Я. Вишневський, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри електричних станцій та систем

А. Є. Бондаренко, Вінницький національний технічний університет

студент факультету електроенергетики та електромеханіки

Посилання

О. Ю. Ніпіаліді, і О. Б. Васильчишин, «Сучасний стан охорони праці в Україні у контексті забезпечення її інноваційного розвитку,» Актуальні проблеми правознавства, вип. 1, с. 164-169, 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2020_1_27 .

O. Rubanenko, О. Kazmiruk, V. Bandura, V. Matvijchuk, and O. Rubanenko, «Determination of optimal transformation ratios of EES transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters,» Eastern-European Journal of Enterprise Technology, № 4, рр. 1-8, 2017.

Т. М. Таірова, і О. В. Малихін, «Закордонний досвід державного нагляду з промислової безпеки та охорони праці,» Інформаційний бюлетень з охорони праці, Київ: ДУ "ННДІПБОП", № 2 (73), с. 59-68, 2015.

S. Machida, “System for Collection and analysis of occupational accidents data,” African Newsletter on Occupational Health and Safety, vol. 19, № 1, рр. 4-6, 2009.

І. С. Борисова, Б. В. Мазур, і В. В. Соколенко, «Аналіз показників виробничого травматизму в Україні та Дніпропетровській області за 2017 рік,» Міжнародний медичний журнал, т. 24, № 3, с. 67-72, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mmzh_2018_24_3_17 .

Р. І. Пахомов, Г. М. Гасій, І. О. Білоус, і Т. В. Лаврут, «Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму з важкими наслідками,» Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, вип. 2, с. 139-144, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2015_2_33 .

К. Н. Ткачук, і О. Є. Кружилко, Прогнозування виробничого травматизму, моногр. Київ, Україна: Основа, 2014, 345 c.

Т. М. Таірова, Методологічні засади моніторингу виробничого травматизму, моногр. Київ, Україна: Основа, 2014, 201 с.

Офіційна веб-сторінка Державної служби України з питань праці. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://dsp.gov.ua/category/diyalnist/travmatyzm-statystyka-prychyny/ .

Офіційна веб-сторінка Фонду соціального страхування від нещасних випадків. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/971983 .

Офіційна веб-сторінка Міністерства енергетики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245293124 .

Є. А. Бондаренко, «Менеджмент системи електробезпеки щодо мінімізації ризику дії електромагнітного поля на людину в електроустановках надвисокої напруги,» НТУУ «КПІ». Енергетика: економіка, технології, екологія, № 2, с. 14-21, 2014.

Y. Bondarenko et all, “Technology of personnel protection from the electromagnetic field in electrical installations of ultrahigh voltage classes,” Smailova 3. Przegląd elektrotechniczny, r. 96, № 10, pp. 106-110, 2020. Available: http://pe.org.pl/doc/next_issue.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 292

Опубліковано

2021-06-29

Як цитувати

[1]
Є. А. Бондаренко, С. Я. Вишневський, і А. Є. Бондаренко, «СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 18–23, Черв. 2021.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>