ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ ЗНАЧЕННЯ НАПРУГ ДОТИКУ ТА СТРУМІВ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ З ПОБУТОВИМИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ

  • Є. А. Бондаренко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: нормування, побутові електроустановки, напруга дотику, змінний струм промислової частоти, граничні значення струмів, промислова частота, граничні значення напруг дотику

Анотація

Запропоновано методику нормування величини напруги дотику, струму, що протікає через тіло людини, в аварійному режимі роботи побутових електроустановок змінного струму промислової частоти та часу дії струму в залежності від енергії, яка поглинається тілом людини.

Біографія автора

Є. А. Бондаренко, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підруч. / Валерій Цезарійович Жидецький. — Львів. : 2006. — 336 с. — ISBN 966-322-047-3.
2. Основи охорони праці : підруч. / [Ткачук К. Н., Халімовський М. О. Зацарний В. В. та ін.] ; за ред. К. Ткачука і
М. Халімовського. — К. : Основа, 2006 — 448 с. — ISBN 966-699-156-Х.
3. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов : ГОСТ 12.1. 038–82 ССБТ. [Введен 1983–07–01]. — М. : Издательство стандартов, 1985. — 6 с. — (Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) . Переиздание (июль 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88)).
4. Бондаренко Є. Граничнодопустимі значення напруг дотику та струмів промислової частоти / Євгеній Аркадійович // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 2. — С. 31—34. — ISSN 1997-9266.
5. Манойлов Владимир Евстафьевич. Основы электробезопасности. — 5-е изд., перераб. и доп. — Л. : Энергоатом-издат, 1991. — 480 с.
6. Гажаман В. І. Електробезпека на виробництві : навч. посіб. / В. І. Гажаман. — К. : Друкарня журналу «Охорона праці» 1998. — 272 с.
Переглядів анотації: 114 Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Є. А. Бондаренко, ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ ЗНАЧЕННЯ НАПРУГ ДОТИКУ ТА СТРУМІВ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ З ПОБУТОВИМИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 100-102, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.