ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ, ЩО ОБСЛУГОВУЄ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ

Автор(и)

  • Є. А. Бондаренко Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано метод та критерії оцінки колективного та індивідуального ризику погіршення стану здоров’я персоналу, що обслуговує електроустановки надвисокої напруги, від дії електри-чного поля промислової частоти для удосконалення механізмів оцінки умов праці на робочих місцях і зменшення професійних ризиків працівників, які працюють на цих місцях. Визначення умов праці базується на введенні показника професійного ризику ураження електричною енергією.

Біографія автора

Є. А. Бондаренко, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри хімії та безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15 березня 2006 р. № 145-р. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
2. Сазонова Т. Е. Влияние сильного электрического поля промышленной частоты на работоспособность человека /
Т. Е. Сазонова // Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС. — М. : Профиздат. 1970. Вып. 63. С. 91—98.
3. Электромагнитное загрязнение окружающей среды и здоровье населения России : Серия докладов по политике в облас-
ти охраны здоровья населения / [Ю. Г. Григорьев, О. А. Григорьев, В. С. Степанов, Ю. П. Пальцев] ; под. ред. Демина А. К. —
М. : Фонд «Здоровье и окружающая среда», Российская ассоциация общественного здоровья. — 1997. — 191 с.
4. Зеркалов Д. В. Охорона праці в галузі : Загальні вимоги : навч. посіб. / Д. В. Зеркалов. — К. : Основа, 2011. — 551 с.
5. Охорона праці в Україні : Нормативна база. (4-е вид., змін. і допов.) / упорядник О. М. Роїна. — К. : КНТ, 2008. — 544 с.
6. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів: ДСанПіН 3.3.6.096-2002.
[Чинний від 2003–13–03]. Професійна нормативно-правова бібліотека «НОРМАТИВ™ PRO». — К., 2003.
7. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению кон-
троля на рабочих местах : ГОСТ 12.1.002–84 ССБТ. [Введен 1986–18–12]. — М. : Издательство стандартов, 1985. — 5 с.
8. Кутін В. М. Санітарно-гігієнічне нормування електромагнітного поля промислової частоти / В. М. Кутін, Є. А. Бон-
даренко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. — 2003. — № 2. Том 2. — С. 39—40.
9. Долин П. А. Основы техники безопасности в электроустановках / П. А. Долин. — М. : Энергоатомиздат. — 1984. — 484 с.
10. Манойлов В. Е. Основы электробезопасности / В. Е. Манойлов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Л. : Энергоатомиз-
дат, 1991. — 480 с.
11. Кальки Валдис. Основные направления оценки рисков рабочей среды / Валдис Кальки, Имант Кристиньш, Жения
Роя. — Рига : SIA «Jelgavas tipografija», 2005. — 73 с.
12. Пожарная безопасность. Общие требования : ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. [Введен 1992–01–07]. — М. : Издательство
стандартов, 1996. — 81 с. — [Переиздание (январь 1996 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1993 г. (ИУС 1-95)].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 82

Як цитувати

[1]
Є. А. Бондаренко, «ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ, ЩО ОБСЛУГОВУЄ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 61–66, Берез. 2013.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>