ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКОЮ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

  • Є. А. Бондаренко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: оптимізація, електротравма, ризик, електрична енергія, електробезпека, захист, оцінка ризику, збитки.

Анотація

Запропоновано сучасний підхід до удосконалення системи електробезпеки, який базується на оп-тимальному керуванні цією системою шляхом мінімізації сумарних соціально-економічних витрат на заходи та засоби електробезпеки, впровадження яких знизить ризик електротравматизму до допу-стимого рівня безпеки ураження електричною енергією.

Біографія автора

Є. А. Бондаренко, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри електричних станцій та систем

Посилання

1. Фандєєв Олександр. Охорона праці … Під напругою / Фандєєв Олександр // Охорона праці. — 2012. — № 10. —
С. 10—11.
2. Бондаренко Є. А. Енергоентропійна концепція електробезпеки / Є. А. Бондаренко // Вісник Вінницького політех-
нічного інституту. — 2012. — № 4. — С. 136—138.
3. Бондаренко Є. А. Математична модель для оцінювання ризику електротравматизму / Є. А. Бондаренко // Вісник
Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 5. — С. 64—69.
4. Бондаренко Є. А. Застосування методики визначення допустимих рівнів напруг дотику та струмів для забезпечен-
ня електробезпеки / Є. А. Бондаренко // Електротехніка та електроенергетика (Запорізький національний технічний
університет). — 2013. — № 1. — С. 27—31.
5. Кальки Валдис. Основные направления оценки рисков рабочей среды / Валдис Кальки, Имант Кристиньш, Же-
ния Роя. — Рига. : SIA «Jelgavas tipografija», 2005. — 73 с.
6. Акимов В. А. Надежность технических систем и техногенный риск : учеб. пос. / [В. А. Акимов, В. Л. Лапин,
В. М. Попов, и др.]. — М. : ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002 — 368 с.
Переглядів анотації: 46 Завантажень PDF: 13
Як цитувати
[1]
Є. Бондаренко, ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКОЮ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 60-65, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.