КОМПЛЕКСНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВНАСЛІДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

  • А. П. Олійник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
  • А. А. Мороз Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: забруднення ґрунтів, рівняння Дарсі та Форхгеймера, рівняння дифузії, чисельний метод

Анотація

Проведено аналіз існуючих моделей забруднення ґрунтів, запропоновано комплексну математичну модель забруднення ґрунтів внаслідок реалізації технологічних процесів в нафтогазовій індустрії. Математична модель використовує систему рівнянь дифузії у формі Дарсі або Форхгеймера, а також двовимірне рівняння дифузії. Встановлено відповідні граничні та початкові умови з урахуванням особливостей реального процесу. Розроблено та реалізовано чисельний метод вирішення системи рівнянь моделі, представлено та проаналізовано результати модельних розрахунків, встановлено напрямки подальших досліджень.

Біографії авторів

А. П. Олійник, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри математичних методів в інженерії
А. А. Мороз, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
аспірант кафедри математичних методів в інженерії

Посилання

1. Нестационарные структуры и диффузионный хаос / [Т. С. Ахромеева, С. П. Курдюмов и др.]. — М. : Наука, 1992. — 541 с.
2. Семчук, Я. М. Основні завдання і методи досліджень для обґрунтування охорони підземних вод в районі видобутку калійних солей / Я. М. Семчук, Л. В. Палійчук // Науковий вісник ІФНТУНГ. — 2007. — № 1(15). — С. 164—167.
3. Лейбензон Л. С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде / Л. С. Лейбензон. — М : Гостехиздат, 1947 — 244 с.
4. Rampit, I. A. About measurements emanation of soil factor / I. A. Rampit // ANRT. — 2004. —№ 3. — Р. 51—52.
5. Самарский А. А. Математическое моделирование : Идеи, методы, примеры. / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. —2-е изд. испр. — М. : Физматлит, 2005 — 320 с.
6. Олийнык А. П. Математическое моделирование нестационарной фильтрации с целью оценки физико-меха¬ничес¬ких свойств грунтов в зоне трубопровода / А. П. Олийнык, М. В. Панчук // Методы и средства технической диагностики: ХI Межвузовская школа–семинар : сб. матер. — Ивано-Франковск, 1992. — С. 137—140.
7. Андерсон, Д. Вычислительная гидромеханика и теплообмен / Д. Андерсон, Дж. Таннехил, Р. Плетчер. — М. : Мир. — 1990. — Т. 1. — 384 с.
8. Олійник А. П. Дослідження впливу параметрів релаксації на збіжність чисельного методу послідовної верхньої релаксації для задачі Діріхле / А. П. Олійник, Л. О. Штаєр // Карпатські математичні публікації. — 2012. — Т. 4, № 2. — С. 289—296.
Переглядів анотації: 71 Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2016-03-16
Як цитувати
[1]
А. Олійник і А. Мороз, КОМПЛЕКСНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВНАСЛІДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 27-32, Бер 2016.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.