Математичне моделювання процесу розвитку паводків

  • О. І. Клапоущак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • А. П. Олійник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: паводки, прогнозування, рівень води, метод

Анотація

Запропонований метод прогнозування рівня паводкових вод на основі раніше (реальних) статистичних даних про рівень рік у період надзвичайних ситуацій природного характеру. Методика також дозволяє виявити вагомі фактори впливу на підняття рівня води рік у період паводків чи повеней. Здійснено розрахунок адекватності запропонованої моделі.

Біографії авторів

О. І. Клапоущак, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
аспірантка, асистент кафедри комп’ютерних технологій у системах управління та автоматика
А. П. Олійник, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри математичного моделювання в інженерії

Посилання

1. Олийнык А. П. Математическое моделирование нестационарной фильтрации с целью оценки физико-механичес-
ких свойств грунтов в зоне трубопровода / А. П. Олийнык, М. В. Панчук // Методы и средства технической диагностики:
ХI Межвузовская школа-семинар : сб. матер. — Ивано-Франковск, 1992. — С. 137—140.
2. Олійник А. П. Дослідження впливу параметрів релаксації на збіжність чисельного методу послідовної верхньої релакса-
ції для задачі Діріхле / А. П. Олійник, Л. О. Штаєр // Карпатські математичні публікації. — 2012. — Т. 4, № 2. — С. 289—296.
3. Маслова Т. В. Оцінювання зволоженості гірських водозборів при математичному моделюванні дощових паводків /
Т. В. Маслова, М. М. Сусідко // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія : 3 Всеукраїнська наукова конференція, 15—17
листопада 2006 // Наук. праці УкрНДГМІ. — Київ, 2006. — Вип. 256. — С. 233—238.
4. Соседко М. Н. Особенности применения математической модели формирования дождевого стока для расчёта па-
водков в горной местности / М. Н. Соседко // Тр. УкрНИГМИ. — М. : Гидрометоеиздат, 1980. — Вып. 181. — С. 59—73.
5. Леонтьев Н. Є. Основы теории фильтрации : учеб. пос. / Н. Є. Леонтьев. — М. : изд-во прикладных исследований
при механико-математическом факультете МГУ, 2009. — 88 с.
6. Zamikhovskii L. M. The flood process mathematical modelling an their prediction methods based on static data / Zamikhovskii
L. M., Oliinyk A. P., Klapoushchak O. I., Shtaiyer L. O. // Life Science Journal. — 2014. — № 11(8s). — Pp. 47—477.
— ISSN: 1097-8135 (Print) / ISSN: 2372-613X (Online); Impact Factor 2012: 0.165
7. Клапоущак О. І. Методика побудови апроксимуючих кривих для оцінки і прогнозування рівня паводкових вод /
О. І. Клапоущак // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — Харьков : Технологический центр, 2014. —
№ 2/4 (68) — С. 50—54. — ISSN: 1729-3774
8. Ивахненко А. Г. Самоорганизация прогнозирующих моделей / А. Г. Ивахненко, Й. А. Мюллер — К. : Техника,
1985. — Берлин : ФЕБ Ферлаг Техник, 1984. — 223 с.
9. Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. — М. : Наука, Физматгиз, 1962. — 564 с.
10. Дорошенко В. М. Основи наукових досліджень / В. М. Дорошенко. — Івано-Франківськ : Факел, 1993. — 128 с.
Переглядів анотації: 55 Завантажень PDF: 36
Як цитувати
[1]
О. Клапоущак і А. Олійник, Математичне моделювання процесу розвитку паводків, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 52-55, 1.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.