СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

  • С. П. Бажан Дніпродзержинський індустріальний коледж ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Ключові слова: навчально-науково-виробничий комплекс, практика, навчальний процес, система освіти, модель управління процесом, навчання молодших спеціалістів, промислові підприємства, теоретико-методологічні засоби дослідження, наукова складова, компоненти моделі

Анотація

Проблема вдосконалення процесу управління практичним навчанням «молодших спеціалістів» вважається фундаментом для формування наступного рівня фахівців, у підготовці яких повинна бути задіяна наукова складова.

Сьогодні необхідно провести оптимізацію форм і методів навчально-виробничої та науково-прак­тичної діяльності коледжів і технікумів в системі вищої освіти.

Повинна, нарешті, відбутися інтеграція різних типів навчальних закладів у виробничу сферу підприємств на державному та регіональному рівнях. Розробка нових державних стандартів щодо підготовки «молодших спеціалістів» і «молодших бакалаврів» дасть можливість скорегувати умови їх практичної підготовки в рамках навчально-науково-виробничих комплексів. Це необхідний і дуже важливий елемент реформи вищої освіти в Україні, без якого стає неможливим якісна підготовка фахівців та наближення нашої освіти до європейського рівня.

Біографія автора

С. П. Бажан, Дніпродзержинський індустріальний коледж ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
аспірант кафедри університетської освіти і права

Посилання

1. Маслов, В. Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія [Текст] / В. Маслов // Післядипломна освіта в Україні. — 2013. — № 6. — С. 15—18.
2. Человековедческая компетентность педагогов как инновационный результат последипломного образования / под ред. С. В. Баныкиной. — М. : ЛИБРОКОМ, 2009. — 168 с.
3. Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. — Вип. 1 (5), 2003. — С. 64—76.
4. Зубак К. Організація науково-дослідної роботи студентів. Організація навчально-виховного процесу у вищих на-вчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Вип. VІІ / К. Зубак. — Немішаєве : НМЦ, 2005. — С. 213—218.
5. Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / Биков В. Ю. // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць ; за ред. В. Ю . Бикова, Ю. О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. — К. : Атіка, 2005. — С. 5—15.
Переглядів анотації: 99 Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
С. Бажан, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 161-167, Трав 2016.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.