ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Автор(и)

  • А. Г. Драбовський Вінницький кооперативний інститут
  • П. В. Іванюта Вінницький кооперативний інститут

Ключові слова:

життєвий цикл товару, ринок, чистий прибуток, витрати, попит, обсяг, ціна

Анотація

Розглянуто методику визначення життєвого циклу товару на основі таких економічних показників, як: доходи, витрати і прибуток, — узагальнені етапи в залежності від тривалості процесу серійного виробництва, класифікації та частки внесення витрат, а також встановлення ціни. Для визначення життєвого циклу товару обґрунтовано застосування статистичного методу ковзної середньої.

Біографії авторів

А. Г. Драбовський, Вінницький кооперативний інститут

д-р екон. наук, професор, ректор

П. В. Іванюта, Вінницький кооперативний інститут

д-р держ. упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту

Посилання

1. Скворцов І. Б. Обґрунтування ефективності інвестиційного проекту з використанням життєвого циклу товару /
І. Б. Скворцов, Х. Я. Яремик // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 17. — С. 6—9.
2. Типы товаров. Жизненный цикл товара [Электронный ресурс] // EREPORT.RU Мировая экономика. — Режим доступа : http://www.ereport.ru/articles/market/mktng02.htm .
3. Зяйлик М. Ф. Євромаркетинг : навч. посібник / М. Ф. Зяйлик, Л. Б. Зяйлик. — К. : Кондор, 2009. — 226 с.
4. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. — М. : Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. — 892 с.
5. Методы и модели анализа временных рядов: методические указания к лабораторным работам / Сост. С. И. Татаренко. — Тамбов : изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. — 32 с.
6. Набок І. І. Механізм ціноутворення на інноваційну продукцію машинобудівного виробництва з урахуванням її життєвого циклу / І. І. Набок // Держава та регіони. — 2008. — № 2. — С. 160—163. — (Економіка та підприємництво).

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 191

Опубліковано

2016-07-12

Як цитувати

[1]
А. Г. Драбовський і П. В. Іванюта, «ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 25–32, Лип. 2016.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.