Аналіз та оцінка конкурентоспроможності продукції машинобудування експертним методом

Автор(и)

  • П. В. Іванюта Вінницький кооперативний інститут, Вінниця

Ключові слова:

конкурентоспроможність, продукція, критерій, вага індикатора, параметри якост

Анотація

Запропонована методика проведення аналізу конкурентоспроможності продукції експертним методом на основі вихідної інформації у вигляді порівняння якісних характеристик продукції з продукцією конкурентів, яка є на ринку. Для цього застосовані індикатори і бали, що відображають властивості продукту, рівень їх конкурентної переваги, відстані визначення конкурентної позиції продукції, а та-кож показники конкурентоспроможності за параметрами якості

Біографія автора

П. В. Іванюта, Вінницький кооперативний інститут, Вінниця

Д-р держ. упр., доцент, професор кафедри економіки і фінансів

Посилання

1. Підсумки чергових випробувань: зерновоз-КрАЗ економічний, ефективний, комфортни [Електронний ресурс] /
ПАТ «АвтоКрАЗ». — Режим доступу : http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/novini-ta-media/news/item/1448-itogiocherednykh-ispytanij-zernovoz-kraz-ekonomichnyj-effektivnyj-komfortnyj.
2. Зерновози : супермаркет грузовой и строительной техники [Електронний ресурс] / ПАТ «АВТЕК». — Режим дос-
тупу : http://www.avtek.ua/c21-zernovozyi.
3. Зайцєва А. М. Механізми управління товарною політикою підприємства у конкурентному середовищі : дис. ...
канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 / А. М. Зайцєва. — Донецьк, 2007. — 20 с.
4. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент /
Р. А. Фатхутдинов. — М. : Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. — 892 с.
5. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : посіб. для самост. вивч. дисц. / О. С. Федонін,
І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. — К. : КНЕУ, 2005. — 261 с.
6. Сумець О. М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства : навч.-практ. посіб. /
О. М. Сумець, О. Є. Сомова, Є. Ф. Пєліхов. — 2-е вид., перероб. та доповн. — К. : «Видавничий дім «Професіонал»,
2009. — 280 с.
7. Методические указания по оценке технического уровня и качества промышленной продукции: РД 50-149-79. Ч.2.
Оценка качества и аттестация продукции : сб. норм.-техн. и руководящих документов для работников госприемки. — М.
: изд-во стандартов, 1987. — 121 с.
8. Маланичев А. Г. Исследование потенциала повышения цены товара на основе анализа его конкурентоспособности
/ А. Г. Маланичев // Маркетинг в России и за рубежом. — 2007. — № 1 (57). — С. 76—81.
9. Хомяков В. І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко.
— К. : Кондор, 2011. — 432 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 64

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
П. В. Іванюта, «Аналіз та оцінка конкурентоспроможності продукції машинобудування експертним методом», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 49–57, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають