АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИЛОВИХ АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ‘ЄКТАХ

  • В. С. Козлов Криворізький національний університет
  • І. І. Пересунько Криворізький національний університет
  • А. О. Антоненко Криворізький національний університет
Ключові слова: силовий активний фільтр, вищі гармоніки, реактивна потужність, енергозбереження

Анотація

Розглянуто стратегії впровадження силових активних фільтрів на об’єктах промисловості (індивідуальна компенсація, групова компенсація, загальна компенсація, змішана компенсація). Наведено основні складові методу визначення вибору найдоцільнішої стратегії впровадження силових активних фільтрів. Як коректор авторами запропоновано використовувати активний фільтр із системою екстремального регулювання, оснований на використанні «критерію якості компенсації», мінімізуючи який досягається найкращій результат корекції для конкретного пристрою. В статті наведено результати фізичного моделювання прототипу силового активного фільтра, який працює в режимі подавлення вищих гармонік струму, балансування навантаження та компенсації реактивної потужності.

Біографії авторів

В. С. Козлов, Криворізький національний університет
асистент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті
І. І. Пересунько, Криворізький національний університет
аспірант кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті
А. О. Антоненко, Криворізький національний університет
аспірант кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

Посилання

1. Akagi H. Modern Active Filters and Traditional Passive Filters / Akagi H. // Bulletin of the Polish Academy of science. Technicalsciences. — 2006. — Iss. 54. — Pp. 255—269.
2. Волков В. А. Методика оценки энергоэффективности использования силового активного фильтра / В. А. Волков // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, 2012. — Вип. 3. (19) — С. 213—215.
3. Czarnecki L. S. On some misinterpretations of the Instantaneous Reactive Power p-q Theory / L. S. Czarnecki // IEEE Trans. On Power Electronics. — 2004. — Vol. 19, No. 3. — Pp. 828—836.
4. Омельченко О. В. Силовий активний фільтр із системою екстремального регулювання / О. В. Омельченко,
В. С. Козлов // Вісник НТУ «ХПИ». — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — Вип. 12 (1121). — С. 439—442.
5. Давыдов А. С. Особенности измерения полной и реактивной мощности и энергии в электрических сетях /
А. С. Давыдов, А. Н. Попенака, В. В. Аникин // Український метрологічний журнал, 2009. — № 2. — С. 11—15.
6. Сінолиций А. П. Ефективність використання активного фільтра струму з точки зору класичної системи енергообліку / А. П. Сінолиций, В. А. Кольсун, В. С. Козлов // Вісник Криворізького національного університету. — 2014 —
Вип. 36. — С. 88—92.
Переглядів анотації: 54 Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2016-07-12
Як цитувати
[1]
В. Козлов, І. Пересунько, і А. Антоненко, АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИЛОВИХ АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ‘ЄКТАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 46-50, Лип 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.