ОСВІТА ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ ПОГЛЯД НА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

  • О. Б. Лисак Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: вхідна академічна мобільність, освіта іноземців, інформування, фінансування освіти, маркетинг в освіті, 7 P, маркетинговий комплекс

Анотація

Подано огляд питань отримання іноземцями освіти в Україні, також проведено якісний та кількісний аналіз показників навчання студентів в Україні, а саме: за країнами-донорами, мовами навчання, спеціальностями та фінансуванням навчання. Представлено переваги навчання в Україні та основні труднощі з якими стикаються іноземці. Запропоновано аналіз української освіти з точки зору 7 P освітнього маркетингу.

Біографія автора

О. Б. Лисак, Київський національний торговельно-економічний університет
старший викладач кафедри сучасних європейських мов

Посилання

1. Закон України «Про вищу освіту» : станом від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс] // Вища освіта : інфо-рмаційно-аналітичний портал. — Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu.
2. Інтернаціоналізація та мобільність [Електронний ресурс] : Імплементація Закону про вищу освіту // Педагогічна преса : освітній портал. — 2014. — Режим доступу : http://osvita.gov.ua/.
3. Здіорук С. Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науково-освітній простір [Електронний ресурс] / С. Здіорук, І. Богачевська // Аналітична записка. — 2013. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1421/ .
4. Актуальні статистично-аналітичні показники надання освітніх послуг іноземцям [Електронний ресурс] / Український державний центр міжнародної освіти // Освіта для іноземців. — 2015. — Режим доступу : http://intered.com.ua .
5. Бочева Г. Іноземні студенти в Україні: освіта чи експлуатація? [Електронний ресурс] / Г. Бочева // Проект «Без кордонів» Центру «Соціальна Дія». — 2011. — Режим доступу: http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/ print.php?id=1808 .
6. Ivy, J. A new higher education marketing mix: the 7Ps for MBA marketing / J. Ivy // International Journal of Educational Management. — 2008. — Vol. 22, No 4. — Pp. 288—299.
7. Kristian, Zadeh, Shahriyar Hossein. Marketing within higher education institutions — а case study of two private Thai universities / Kristian Starck, Shahriyar Hossein Zadeh // Mälardalen Universit. — 2003. — 62 P.
Переглядів анотації: 185 Завантажень PDF: 750
Опубліковано
2016-09-05
Як цитувати
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.