ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД OКСИДУ СУЛЬФУРУ(IV) ХЕМОСОРБЦІЙНИМ МЕТОДОМ

Автор(и)

  • Я. М. Гумницький Національний університет «Львівська політехніка»
  • Х. О. Дерейко Національний університет «Львівська політехніка»
  • Д. М. Симак Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова:

оксид сульфуру(IV), хемосорбція, ефективність поглинання

Анотація

Подано теоретичний аналіз процесу поглинання оксиду сульфуру(IV) водною суспензією кальцію карбонату. Визначено ступінь поглинання SO2 та проаналізовано вплив кінетичних параметрів процесу на величину цього ступеня. Ступінь поглинання представлено теоретичною графічною залежністю.

Біографії авторів

Я. М. Гумницький, Національний університет «Львівська політехніка»

д-р техн. наук, професор, професор кафедри екології та збалансованого природокористування

Х. О. Дерейко, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування

Д. М. Симак, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. техн. наук, асистент кафедри хімічної інженерії

Посилання

1. Дерейко Х. О. Утилізація рідких відходів лужного методу очищення димових газів від забруднень / Х. О. Дерейко, М. С. Мальований, Я. М. Гумницький // Вісник Українського Будинку економічних та науково-технічних знань. — 1999. — № 4. — С. 87—89.
2. Дерейко Х. О. Дослідження механізму та способів інтенсифікації хемосорбційного поглинання діоксиду сірки ро-зчином гідроксиду натрію / Х. О. Дерейко, Я. М. Гумницький, М. С. Мальований // Экотехнологии и ресурсосбережение / Київ, 2002. — № 2. — С. 33—37.
3. Iwan Zozula. Optymalizacja technologii oczyszczania gazow ze zwiazkow siarki / Іwan Zozula, Miroslaw Malowany, Ch.Derejko, Oleg Bilski // VI Ogolnopolskie sympozjum «Chemia siarki — od surovca do odpadow». — Baranow Sandоmierski. — 1998. — № 12.
4. Бертокс П. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений / П. Бертокс, Д. Радд ; пер. с англ.
В. П. Кучеренко. — М. : Мир, 1980. — 606 с.
5. Official Journal of the European Communities. COUNCIL DIRECTIVE 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air.
6. Данквертс П. В. Газо-жидкостные реакции / П. В. Данквертс ; пер. с англ. И. А. Гильденблата. — М. : Химия, 1973. — 296 с.
7. Гумницький Я. М. Теоретический анализ процесса хемосорбционного поглощения газов в трехфазной системе /
Я. М. Гумницький, К. О. Дерейко // Теоретические основы химической технологии : журнал РАН. — 2007. — Т. 41,
№ 4. — С. 365—370.
8. Дерейко Х. О. Хемосорбція діоксиду сірки суспензією твердого поглинача / Х. О. Дерейко, Я. М. Гумницький,
М. С. Мальований // Хімічна промисловість України. — 2001. — № 6. — С. 15—19.
9. Petrus R. Reaktory chemiczne / R. Petrus, M. Szukiewicz. — Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. — 2014. — 224 s.
10. Дерейко Х. О. Очищення димових газів від SO2 шляхом фізичної абсорбції та хемосорбції вапняковою суспензією / Х. О. Дерейко, Я. М. Гумницький, М. С. Мальований // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник / Івано-Франківськ. — 2000. — Т. 9, вип. 37. — С. 168—173.
11. Kucowski J. Energetyka a ochrona środowiska / Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. — Warszawa : Wyd. Naukowo-Techn., 1994. — 448 s.
12. Михайленко Г. Г. Защита воздушного бассейна от оксидов серы / Г. Г. Михайленко, Д. В. Миронов, И. Я. Сигал. — Одесса : Астропринт, 2001. — 84 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 157

Опубліковано

2017-02-03

Як цитувати

[1]
Я. М. Гумницький, Х. О. Дерейко, і Д. М. Симак, «ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД OКСИДУ СУЛЬФУРУ(IV) ХЕМОСОРБЦІЙНИМ МЕТОДОМ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 17–22, Лют. 2017.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна кібернетика

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.