ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ПОРОШКОВИХ ГРАДІЄНТНИХ МАТЕРІАЛІВ З ПОРОШКІВ СТАЛІ AISI430 ТА САПОНІТУ

Автор(и)

  • В. Д. Рудь Луцький національний технічний університет
  • Н. А. Христинець Луцький національний технічний університет

Ключові слова:

шлам, легована сталь, сапоніт, вібраційне формування, спікання, пресування, концентрація ключового компонента

Анотація

Подані результати технологічного процесу формування фільтрувального градієнтного матеріалу на основі порошків сталі AISI430 та сапоніту з використанням вібросегрегації. Цей процес дозволить вирішити завдання створення принципово нових матеріалів з унікальними властивостями та подальшим їх використанням у виробництві.

Біографії авторів

В. Д. Рудь, Луцький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування

Н. А. Христинець, Луцький національний технічний університет

асистент кафедри комп’ютерної інженерії

Посилання

1. Пат. 76002 Україна, МПК В01D39/00. Спосіб отримання фільтрів / О. Ю. Повстяной, В. Д. Рудь ; власник Луцький державний технічний університет. — № 20040604722; заявл. 16.06.2004; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6. — 2 с.
2. Пат. 27814 Україна, МПК В01J 20/02. Спосіб отримання фільтруючо-сорбуючого матеріалу / Є. В. Юрков,
Я. А. Тугай, В. Є. Юрков, О. Д. Юрков ; власник Євген Вікторович Юрков. — № u201000295; заявл. 14.01.2010; опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14. — 2 с.
3. Пат. 90891 Україна, МПК В01D39/00. Спосіб отримання фільтрів / В. Д. Рудь, Л. М. Самчук, Н. М. Гулієва,
І. В. Савюк, Ю. В. Воробей ; власник Луцький національний технічний університет. — № u 2014 00820 ; заявл. 29.01.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. — 2 с.
4. Особливості технології виготовлення та фінішної прецизійної обробки підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей / [А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок та ін.] // Наукові Вісті НТУУ «КПІ». — 2011. —
№ 1. — С. 97—108.
5. Христинець Н. А. Дослідження методу вібраційної сегрегації у формуванні градієнтної структури порошкових ма-теріалів / В. Д. Рудь, Н. А. Христинець // Сучасні технології в механіці : Міжнародна конференція молодих науковців : матер. — 21—23 квітня 2016 року, м. Хмельницький / Вісник Хмельницького національного університету, 2016. —
Вип. 3. — С. 34—41.
6. Христинець Н. А. Вплив віброколивань на структуроутворення зразків композиційного матеріалу (перше повідом-лення) / В. Д. Рудь, Н. А. Христинець // Proceedings of the ІІ-nd International Scientific and Practical Conference «New Opportunisties in the World Science (August 30—31, 2016) Abu Dhabi, UAE». — Dubai. : Rost Publishing, 2016. — P. 43—47.
7. Н. А. Христинець Використання шламів легованої сталі та порошків сапоніту для формування пористих по-рошкових фільтрів [Електронний ресурс] / Н. А. Христинець, В. Д. Рудь // Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них : Міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. : матер. — Режим доступу : http://vibrokonf.vntu.edu.ua/articles%202016/rud.pdf .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 131

Опубліковано

2017-02-03

Як цитувати

[1]
В. Д. Рудь і Н. А. Христинець, «ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ПОРОШКОВИХ ГРАДІЄНТНИХ МАТЕРІАЛІВ З ПОРОШКІВ СТАЛІ AISI430 ТА САПОНІТУ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 86–89, Лют. 2017.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.