МЕТОД ЦИФРОВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ

  • Г. Г. Бортник Вінницький національний технічний університет
  • О. Г. Бортник Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Васильківський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: цифровий спектральний аналіз, продуктивність, дискретне перетворення Фур’є, реальний масштаб часу

Анотація

Запропоновано метод цифрового спектрального аналізу сигналів на базі алгоритмів швидкого перетворення Фур’є. Перевагою методу є висока продуктивність, що дає змогу виконувати спектральний аналіз сигналів у реальному масштабі часу.

Біографії авторів

Г. Г. Бортник, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем і телебачення
О. Г. Бортник, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри телекомунікаційних систем і телебачення
М. В. Васильківський, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

Посилання

1. Марпл-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения : пер. с англ. / С. Л. Марпл-мл. — М. : Мир, 1990. — 584 с. — ISBN 5-03-001191-9.
2. Бортник Г. Г. Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомуні-каційних системах : монографія / Г. Г. Бортник, М. В. Васильківський, В. М. Кичак. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 140 с. — ISBN 978-966-641-621-9.
3. Рабинер Л. Теория и применение цифровой обработки сигналов : пер. с англ. / Л. Рабинер, Б. Гоулд. — М. : Мир, 1978. — 848 с.
4. Бортник Г. Г. Метод оцінювання основних параметрів фазового дрижання в системах передавання даних /
Г. Г. Бортник, М. В. Васильківський, О. В. Стальченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 6. — С. 97—101. — ISSN 1997-9266.
5. Айфичер Э. Цифровая обработка сигналов / Э. Айфичер, Б. Джервис. — М. : Вильямс, 2004. — 992 с.
6. Бортник Г. Г. Методи та засоби оцінювання параметрів абонентських ліній зв’язку / Г. Г. Бортник, В. М. Кичак,
В. Ф. Яблонський. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 139 с. — ISBN 966-641-183-0.
7. Бортник Г. Г. Цифровий метод спектрального оцінювання випадкових сигналів / Г. Г. Бортник, М. В. Василь-ківський, О. В. Стальченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 2. — С. 108—114. — ISSN 1997-9266.
8. Бортник Г. Г. Методи цифрового спектрального аналізу вузькосмугових сигналів / Г. Г. Бортник, О. Г. Бортник,
О. В. Стальченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2016. — № 4. — С. 97—101. — ISSN 1997-9266.
Переглядів анотації: 70 Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2017-02-03
Як цитувати
[1]
Г. Бортник, О. Бортник, і М. Васильківський, МЕТОД ЦИФРОВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 96-100, Лют 2017.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.