ЦИФРОВИЙ МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ

  • Г. Г. Бортник Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Васильківський Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Стальченко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: спектральний аналіз, випадкові сигнали, спектральна густина потужності, вагові функції

Анотація

Запропоновано цифровий метод підвищення ефективності спектрального оцінювання випадкових сигналів на базі періодограмно-корелограмного оброблення дискретних вибірок досліджуваного сигналу. Перевагою запропонованого методу є високе частотне розрізнення та статистична стійкість результатів аналізу випадкових сигналів.

Біографії авторів

Г. Г. Бортник, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення
М. В. Васильківський, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри телекомунікаційних систем і телебачення
О. В. Стальченко, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

Посилання

1. Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных : пер. с англ. / Дж. Бендат, А. Пирсол. — М. : Мир, 1989. —
540 с. — ISBN 5-03-001071-8.
2. Айфичер Э. С. Цифровая обработка сигналов: практический поход : пер. с англ. / Э. С. Айфичер, Б. У. Джервис. —
М. : ИД «Вильямс», 2008. — 992 с. — ISBN 978-5-8459-0710-3.
3. Марпл-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения : пер. с англ. / С. Л. Марпл-мл. — М. : Мир,
1990. — 584 с. — ISBN 5-03-001191-9.
4. Оппенгейм А. Цифровая обработка сигналов : пер. с англ. / А. Оппенгейм, Р. Шафер. — М. : Техносфера, 2006.—
856 с. — ISBN 5-94836-077-6.
5. Бортник Г. Г. Методи та засоби обробки високочастотних сигналів / Г. Г. Бортник , В. М. Кичак — Вінниця :
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1998. — 132 с. — ISBN 966-7199-23-1.
Переглядів анотації: 41 Завантажень PDF: 86
Як цитувати
[1]
Г. Бортник, М. Васильківський, і О. Стальченко, ЦИФРОВИЙ МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 108-114, 1.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.