ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СТЕНДОВИХ ВИПРОБУВАНЬ РЕДУКТОРІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

  • Н. О. Перетяка Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Ключові слова: енергозбереження на залізничному транспорті, діагностування технічного стану редукторів, енергозберігаючі методи стендових випробувань, діагностичний параметр, швидкість нагріву, контрольна точка

Анотація

Розглянуто особливості перебігу теплових процесів під час стендових випробовувань у різних режимах редукторів типу ВБА 32/2, що входять до складу редукторно-карданного приводу генераторів пасажирських вагонів. Експериментально підтверджено наявність характерної зони, що має ознаки існування закономірності швидкості нагріву редуктора в залежності від його технічного стану. Встановлено додаткові контрольні точки нагріву корпусу у часі випробування редуктора на стенді, в яких вимірювання температури можуть бути основою для експертного висновку щодо діагностування технічного стану редуктора. Запропоновано вдосконалити тепловий метод неруйнівного кон­тролю технічного стану редуктора шляхом застосування додаткового діагностичного параметра — швидкості нагріву редуктора у часі, що дає можливість скоротити час випробувань та забезпечити значну економію електроенергії. Виявлено граничне значення швидкості нагріву редуктора, що відповідає задовільному стану об’єкта.

Біографія автора

Н. О. Перетяка, Одеська державна академія технічного регулювання та якості

здобувач кафедри метрології та метрологічного забезпечення

Посилання

1. Беркович И. И. Трибология. Физические основы, механика и технические приложения : учеб. для вузов / И. И. Бе-ркович, Д. Г. Громаковский ; под ред. Д. Г. Громаковского ; Самар. гос. техн. ун-т. — Самара, 2000. — 268 с.
2. Інструкція з ремонту редукторно-карданних приводів пасажирських вагонів. ЦЛ-0078 [Текст] : Затв. : Наказ Укр-залізниці 31.03.09. № 219-С / Державна адміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця. Головне паса-жирське управління. — К., 2010. — 191 с.
3. Вагоны. Проектирование, устройство и методы испытаний / [Л. Д. Кузьмич и др.] ; под ред. Л. Д. Кузьмича. — М. : Машиностроение, 1978. — 376 с.
4. Крейт Ф. Основы теплопередачи : пер. с англ. / Ф. Крейт, У. Блэк. — М. : Мир, 1983. — 512 с.
5. Перетяка Н. О. Вдосконалення контролю проведення випробувань відремонтованих редукторів на Укрзалізниці / Н. О. Перетяка // Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості : 5-а Міжнар. наук.-практич. конф., 8—9 жовтня 2015 р. : тези доп. — Одеса, 2015. — С. 176 — 177.
6. Кравченко В. М. Анализ причин повреждения подшипникового узла вала шламового насоса / В. М. Кравченко,
В. А. Сидоров, В. В. Буцукин // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. праць. — Маріу-поль, 2011. — № 2 (23). — С. 215 — 218. — Технічні науки.
Переглядів анотації: 96 Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2017-06-01
Як цитувати
[1]
Н. Перетяка, ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СТЕНДОВИХ ВИПРОБУВАНЬ РЕДУКТОРІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 83-90, Чер 2017.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.