ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЗРИВУ СИНХРОНІЗАЦІЇ У ПРОГРАМНО РЕАЛІЗОВАНОМУ ПРИСТРОЇ ФАПЧ

  • А. П. Бондарєв Національний університет «Львівська політехніка»
  • С. І. Алтунін Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: зрив синхронізації, програмно реалізований пристрій ФАПЧ, ФАПЧ першого порядку, частотна і фазова помилка синхронізації, фазовий детектор, смуга утримання, генератор керований напругою (ГКН)

Анотація

Досліджено граничні умови працездатності програмно реалізованого безфільтрового пристрою ФАПЧ. Розглянуто принцип дії ФАПЧ у статичному режимі та виведено вираз для обчислення смуги утримання досліджуваного пристрою ФАПЧ. Експериментально отримано динаміку зміни фазової помилки синхронізації в часі для різних початкових умов, а також смуги утримання для низки значень опорної частоти ГКН та частоти зрізу широкосмугового фільтра.

Біографії авторів

А. П. Бондарєв, Національний університет «Львівська політехніка»

д-р техн. наук, професор, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання

С. І. Алтунін, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання

Посилання

1. Basab Bijoy Purkayastha. A Digital Phase Locked Loop based Signal and Symbol Recovery System for Wireless Channel / Basab Bijoy Purkayastha, Kandarpa Kumar Sarma. — New Delhi: Springer, 2015. — 254 с.
2. Best R. E. Phase-locked loops: design, simulation, and applications (professional engineering) / Roland E. Best. — New York : McGraw-Hill Companies Inc., 2003. — 436 c.
3. Иванов А. А. Анализ безфильтровой дискретной системы фазовой автоподстройки при наличии нормального белого шума / А. А. Иванов, М. А. Рязанова, И. И. Кровяков // Научный Вестник Московского Государственного Технического Университета Гражданской Авиации. — Москва. — 2007. — № 117. — С. 137—148. — Радиофизика и радиотехника.
4. Дядюра М. О. Исследование характеристик срыва слежения в системе фазовой автоподстройки частоты /
М. О Дядюра, А. Р. Мухетдинова // Информационные технологии, телекоммуникации и системы управления : 2-я Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых : сб. докл. — Екатеринбург: [УрФУ], 2016. — C. 103—111.
5. Полікаровських О. І. Фазове коло як основа класифікації прямих синтезаторів частоти / О. І. Полікаровських // Вісник Хмельницького національного університету. — 2014. — № 5. — С. 133—139.
6. Алтунин С. И. Экспериментальное исследование переходных процессов в программно-аппаратном цифровом уст-ройстве фазовой автоподстройки частоты / С. И. Алтунин, А. П. Бондарев // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2016. — № 4—5. — С. 15—22.
Переглядів анотації: 48 Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2017-06-01
Як цитувати
[1]
А. Бондарєв і С. Алтунін, ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЗРИВУ СИНХРОНІЗАЦІЇ У ПРОГРАМНО РЕАЛІЗОВАНОМУ ПРИСТРОЇ ФАПЧ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 91-96, Чер 2017.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.