АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОКОРЕЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДИСКРЕТНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

  • С. Т. Барась Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Войцеховська Вінницький національний технічний університет
  • В. А. Ковтун Вінницький національний технічний університет

Анотація

Виконано аналіз автокореляційної функції дискретної послідовності, яка може застосовуватися для розширення спектру в технологіях широкосмугового радіодоступу та мобільного зв’язку. Наведено основні ознаки дискретних автокореляційних функцій, які в сукупності надають алгоритму реєстрації сигналу високу ступінь захисту від впливу завад.

Дані про авторів

С. Т. Барась, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри телекомунікаційних систем та телебачення

О. В. Войцеховська, Вінницький національний технічний університет

 канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення

В. А. Ковтун, Вінницький національний технічний університет

студентка факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Посилання

1. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / [В. М. Вишневский, А. И. Ляхов, С. Л. Портной, И. В. Шахнович]. — М. : Техносфера, 2005. — 592 с.
2. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы : учеб. для вузов по спец. «Радиотехника» / С. И. Баскаков. — М. : Высшая школа, 1988. — 448 с. : ил.
Опубліковано
2017-09-11
Як цитувати
БАРАСЬ, С. Т.; ВОЙЦЕХОВСЬКА, О. В.; КОВТУН, В. А.. АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОКОРЕЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДИСКРЕТНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, [S.l.], n. 3, p. 109-113, sep. 2017. ISSN 1997-9274. Доступно за адресою: <https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2078>. Дата доступу: 24 jan. 2018
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування
Ключові слова:
розширення спектру, дискретна послідовність, автокореляційна функція, властивості, алгоритм