ЗМІСТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • С. Т. Барась Вінницький національний технічний університет
  • А. А. Коломієць Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: фундаментальна математична підготовка, зміст навчання, студенти, радіотехнічні спеціальності

Анотація

Розглянуто результати експертної оцінки викладачів випускових кафедр щодо змісту математичної підготовки студентів радіотехнічних спеціальностей, наведено основні статистичні дані експерименту, які вказують на фундаментальність певних розділів математики.

Біографії авторів

С. Т. Барась, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, професор кафедри телекомунікаційних систем та телебачення
А. А. Коломієць, Вінницький національний технічний університет
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри вищої математики

Посилання

1. Klochko V. I. Mathematical model of the process of knowledge digestion and for getting / V. I. Klochko, M. G. Pradivlyany // Oптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2001. — № 1. — С. 22—26.
2. Ковтонюк М. М. Теоретичні і методичні основи фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти / Мар’яна Михайлівна Ковтонюк. — Вінниця, 2014. — 386 с.
3. Дутка Г. Я. Принцип фундаменталізації та його реалізація у математичній підготовці майбутніх економістів : ав-тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ганна Яківна Дутка ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 40 с.
4. Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформативних дисциплін у вищій школі : монографія / С. О. Семе-ріков ; наук. ред. М. І. Жалдак. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 340 с.
5. Операційне числення : навч. посіб. / О. А. Войцеховський. — Вінниця. : ВДТУ, 2000. — С. 148.
Переглядів анотації: 61 Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2017-02-03
Як цитувати
[1]
С. Барась і А. Коломієць, ЗМІСТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 115-120, Лют 2017.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.