АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • А. А. Коломієць Вінницький національний технічний університет
  • І. М. Криворучко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

мотивація, навчально-пізнавальна діяльність, фундаментальна підготовка

Анотація

Розглянуто основні підходи до формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності, запропоновано підхід поетапного формування інтересу студентів до навчально-пізнавальної діяльності під час вивчення фундаментальних дисциплін.

Біографії авторів

А. А. Коломієць, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент кафедри вищої математики

І. М. Криворучко, Вінницький національний технічний університет

студентка Інституту менеджменту

Посилання

1. Дутка Г. Я. Фундаменталізація математичної освіти економістів у контексті основних категорій філософії [Елект-
ронний ресурс] / Дутка Г. Я. — Режим доступу : http://www.social-science.com.ua/публікація/29.
2. Захарчук Т. В. Інноваційні технології навчання в сучасній школі [Електронний ресурс] / Т. В. Захарчук. — Режим
доступу : http://www.social- science .com.ua/публікація/263 _.
3. Клочко В. І. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей : моно-
графія / В. І. Клочко, А. А. Коломієць. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 202 с.
4. Кашканова Г. Г. Навчально-пізнавальна діяльність студента як єдність його операційних та мотиваційних компонен-
тів [Електронний ресурс] / Г. Г. Кашканова. — Режим доступу : http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/kashkanova.php].
5. Бальзак О. Отец Горио. Гобсек / О. Бальзак. — Л., 1974. — 89 с.
6. Ильин Е. Мотивация и мотивы / Е. Ильин. — СПб. : Питер, 2003. — 512с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
7. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельность / В. И. Ковалев ; отв. ред. А. А. Бодалев. — М. : Наука, 1988. — 191 с.
8. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці [Електронний ресурс] / Я. В. Крушельницька — Режим доступу
http://studentbooks.com.ua/content/view/946/76/1/1/.
9. Парфілова С. Л. Формуваня пізнавального інтересу як мотиву навчальної діяльності / С. Л. Парфілова // Сучасні інфор-
маційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр.
; редкол. : І. А. Зязюн (голова ) та ін. — Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця». — 2006. — Випуск 10 . — 500 с. [C. 81—84].
10. Брюс Уилкерсон. Семь законов учащегося : как научить любого человека чему угодно! Библейские принципы
для учителей, родителей и руководителей : пер. с англ. / Б. Уилкерсон. — К. : Путешествие по Библии, 2001. — 392 с. —
[пар. тит. л. англ.].
11. Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформативних дисциплін у вищій школі : моногр. / наук. ред. ака-
демік АПН України, д. пед. н., проф.. М. І. Жалдак. — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 340 с

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 139

Як цитувати

[1]
А. А. Коломієць і І. М. Криворучко, «АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 129–134, Серп. 2014.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.