РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ANSYS

  • А. С. Моргун Вінницький національний технічний університет
  • М. М. Сорока Одеська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: будівельні конструкції, оптимальне проектування, оптимізація, програмні комплекси

Анотація

Розглянуто розв’язання задач параметричної оптимізації будівельних конструкцій із застосуванням програмного комплексу ANSYS.

Біографії авторів

А. С. Моргун, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

М. М. Сорока, Одеська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки

Посилання

1. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві автоматизованого проектування : підручник / [В. А. Баженов, В. З. Крискунов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов]. — К. : Каравелла, 2004. — 360 с.
2. Основы работы в ANSYS 17 / [Н. Н. Федорова, С. А. Вальгер, М. Н. Данилов, Ю. В. Захарова]. — М. : ДМК Пресс, 2017. — 210 с.
3. Пермяков В. А. Оптимальное проектирование стальных стержневых конструкций / В. А. Пермяков, А. В. Перель-мутер, В. В. Юрченко. — К. : ТОВ «Издательство «Сталь», 2008. — 538 с.
4. Бекшаев С. Я. Об оптимальном расположении промежуточной опоры продольно сжатого стержня / С. Я. Бекшаев // Вісник одеської державної академії будівництва та архітектури. — 2012. — Вип. 60. — С. 400—406.
5. Сорока М. М. ANSYS в задачах стійкості плоских стрижневих систем / М. М. Сорока. — Одеса : ОГАСА, 2017. — 141 с.
6. Каплун А. В. ANSYS в руках инженера. Практическое руководство. — 2-е изд. испр. / А. В. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олиферьева. — М. : Едиториал УССР, 2004. — 272 с.
Переглядів анотації: 218 Завантажень PDF: 215
Опубліковано
2017-10-27
Як цитувати
[1]
А. Моргун і М. Сорока, РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ANSYS, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 18-23, Жов 2017.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.