РОЗРАХУНКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ПАЛЬОВОГО ПОЛЯ БУДІВЛІ

  • А. С. Моргун Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Ніцевич Вінницький національний технічний університет
  • Ю. Ю. Шевчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: фундаментна конструкція, метод граничних елементів, пальове поле будівлі, буронабивна паля, дискретизація

Анотація

З метою оптимізації фундаментної конструкції споруди інженерно-побутового корпусу Дністровської ГАЕС в роботі було проведено розрахунок несучої спроможності за числовим методом граничних елементів (МГЕ) палевого поля із буро набивних паль. З огляду на складний характер будівельного майданчика (сходова тераса), довжина паль була різною (на найвищій терасі – 12 м, на середній – 8,2 м, на найнижчій – 7,9 м). Розрахунок за МГЕ показав значний перерозподіл зусиль між палями в пальовому полі, що відповідало нормативним вимогам МГН. Робота найбільш навантажених кутових паль на кожній терасі продубльована за МГЕ як одиночних. Задача розв’язана в нелінійній постановці з використанням дилатансійної моделі методом послідовних пружних розв’язків О. А. Іллюшина.

Біографії авторів

А. С. Моргун, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
А. В. Ніцевич, Вінницький національний технічний університет
аспірант
Ю. Ю. Шевчук, Вінницький національний технічний університет
студентка

Посилання

1. Ніцевич А. В. Метод граничних елементів в розрахунках пальового поля будівлі на сходовій терасі /
А. В. Ніцевич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук-техн. зб. — Вінниця : ВНТУ, 2011. —
№ 1. — С. 57—61.
2. Основания, фундаменты и подземные сооружения МГСН 2.07-97. — М. : Стройиздат, 1997. — 79 с.
3. Моргун А. С. Комп’ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів : моног. / А. С. Моргун, І. М. Меть, А. В. Ніцевич. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 162 с.
Переглядів анотації: 117 Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
А. С. Моргун, А. В. Ніцевич, і Ю. Ю. Шевчук, РОЗРАХУНКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ПАЛЬОВОГО ПОЛЯ БУДІВЛІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 28-31, Лис 2010.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)