ПРОГНОЗ ДЕФОРМУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З РОЗШИРЕННЯМ З ГРУНТОВОЮ ОСНОВОЮ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Автор(и)

  • А. С. Моргун Вінницький національний технічний університет
  • О. І. Доскоч Вінницький національний технічний університет
  • І. І. Шевченко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-149-2-14-19

Ключові слова:

буронабивна паля з розширенням, напружено-деформований стан (НДС), метод граничних елементів (МГЕ)

Анотація

Сучасне висотне будівництво підняло питання необхідності врахувань в проектних розрахунках всієї складності ґрунтових умов, їх перерозподільних властивостей, особливостей деформування фундаментних конструкцій та необхідності розглядати основу і фундамент як єдину систему, хоча складові цієї системи мають різну природу. Результати моніторингу осідань будівель показують значні розбіжності між фактичними і розрахунковими їх значеннями. Це пояснюється умовністю розрахункових схем, неврахуванням реальних процесів навантаження ґрунтів. Міцність ґрунту суттєво залежить від траєкторії навантаження, початкової щільності, співвідношення девіаторної та кульової частини тензора напружень, тобто з ефектами дилатансії та контрактансії. Тому розвиток і уточнення розрахункових моделей основ споруд є актуальним для сьогодення.

На сьогодні в прикладних технічних науках процес розрахунку неможливий без переходу до математичного моделювання. Дисперсним ґрунтам властиві ефекти дилатансії — зміни об’єму при зсуві, під дією навантаження тверді частинки ґрунту переміщуються в поровий простір, що спричиняє одночасну зміну об’єму та форми. Тому для розрахунку ґрунтових основ крім апарату теорії пружності необхідне залучення пластичних математичних моделей. Основна задача проектування — зведення до мінімуму осідань ґрунту під фундаментами, оскільки завдяки цьому зменшуються додаткові навантаження наземних конструкцій, які і без того знаходяться під дією постійних і тимчасових навантажень.

В роботі за пружно-пластичною дилатансійною моделлю, використовуючи числовий метод граничних елементів, спрогнозовано поведінку під навантаженням буронабивної палі довжиною L = 12 м, діаметром d = 0,6 м з розширенням 1,6 м в зоні п’яти палі. Буронабивні палі з розширенням широко розповсюджені в промисловому та цивільному будівництві, мають техніко-економічні перспективи використання. П’ята пальового фундаменту сприймає 28…35 % навантаження. Розширення стовбура палі в зоні п’яти збільшує як поверхню п’яти, так і розміри бокової поверхні, що сприяє підвищенню несучої спроможності паль та зменшує осідання.

Біографії авторів

А. С. Моргун, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

О. І. Доскоч, Вінницький національний технічний університет

І. І. Шевченко, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

Е. А. Сорочан, Фундаменты промышленных зданий. Москва: Стройиздат, 1986, 303 с.

К. Бреббия, Ж. Теллес, и К. Вроубел, Методы граничных элементов: пер. с англ. Москва: Мир, 1988, 523 с.

А. С. Моргун, Застосування МГЕ у розрахунках паль в пластичному середовищі ґрунту. Вінниця: Універсум-Вінниця, 2001, 64 с.

В. Н. Николаевский, Современные проблемы механики грунтов. Определяющие законы механики грунтов. Москва: Стройиздат, с. 210-227, 1975.

І. П. Бойко, В. О. Сахаров, «Напружено-деформований стан ґрунтового масиву при побудові нових фундаментів поблизу існуючих будинків,» Основи і фундаменти, міжвідомчий наук.-техн. зб. Київ, Україна: КНУБА, с. 3-10, 2004.

А. С. Моргун, О. І. Доскоч, І. І. Шевченко, «Прогнозування за числовим МГЕ поведінки під навантаженням буронабивних паль з розширенням,» тези доповіді на Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи». ВНТУ. 2020. 2 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/28842/8709.pdf?sequence=3&isAllowed=y .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 181

Опубліковано

2020-04-30

Як цитувати

[1]
А. С. Моргун, О. І. Доскоч, і І. І. Шевченко, «ПРОГНОЗ ДЕФОРМУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З РОЗШИРЕННЯМ З ГРУНТОВОЮ ОСНОВОЮ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 14–19, Квіт. 2020.

Номер

Розділ

Будівництво

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>