МЕХАНІКА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З ГРУНТОВОЮ ОСНОВОЮ ЗА ЧИСЛОВИМ МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

  • А. С. Моргун Вінницький національний технічний університет
  • І. М. Меть Вінницький національний технічний університет
  • В. О. Задорожнюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: буронабивна паля з розширенням, напружено-деформований стан, дисперсія, несуча спроможність

Анотація

Будівництво — одна з основних галузей народного господарства, будь-якої держави, вона забезпечує створення нових, розширення і реконструкцію діючих основних фондів. Будівництву належить найголовніша роль в розвитку всіх галузей країни, в підвищенні продуктивності праці, підйомі матеріального благополуччя населення.

Проблема несучої спроможності основ до теперішнього часу продовжує залишатись актуальною у зв’язку зі зростанням обсягів промислового і цивільного будівництва, реконструкції і необхідністю проектування надійних і економічних споруд. Тому напрацювання і впровадження досконаліших і економічніших методів розрахунку та проектування фундаментних конструкцій, спрямованих на виявлення і реалізацію їх резервів, є важливою і актуальною проблемою будівельної науки. Врахування нелінійності деформування фундаментів в поєднанні з прийомами їх оптимального проектування дозволяє підняти адекватність розрахунків і отримати суттєву економію бетону та арматури.

У зв’язку зі зростанням обсягів використання буронабивних паль (зокрема й паль з розширеннями) назріла необхідність напрацювань сучасних прогнозних методів визначення їх несучої спроможності із залученням ЕОМ, адже основною задачею в проектуванні споруд є інженерна оцінка несучої спроможності ґрунтових основ. Тому розвиток наукових основ розрахунку дисперсного ґрунту з використанням пружно-пластичної дилатансійної моделі — актуальний напрям сучасного фундаментобудування.

В роботі за числовим методом граничних елементів (МГЕ) з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища викладено уявлення прогнозування несучої спроможності буронабивної палі з розширенням. Розв’язання нелінійної задачі прогнозування несучої спроможності буронабивної палі з розширенням має як наукове, так і прикладне значення та тісно пов’язано з аналізом напружено-деформованого стану (НДС) ґрунту.

Біографії авторів

А. С. Моргун, Вінницький національний технічний університет

д-р техн.. наук, професор,  завідувач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

І. М. Меть, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук,  доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

В. О. Задорожнюк, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

К. Бреббия, Ж. Теллес, и Л. Вроубел, Методы граничних элементов. Москва: Мир, 1987.

И. П. Бойко «Теоретические основы проектирования свайных фундаментов на упругопластическом основании,» Основания и фундаменты, сб. КИСИ, № 18, с. 11-18, 1985.

А. С. Моргун, Теорія пластичної течії в механіці ґрунтів, Вінниця: вид-во ВНТУ, 2013, 108 с.

В. Н. Беляев, и Ю. П. Рудь, «О влиянии способа устройства скважины на несущую способность коротких набивних свай,» Основания, фундаменты и механика грунтов, № 4, с. 14-16, 1979.

Н. В. Бойко, «Исследование работы набивних свай с уширенной пятой в глинистых набухающих грунтах,» Основания, фундаменты и механика грунтов, № 1, с.21-23, 1972.

А. М. Ягудин, Г. А. Дружинин, и Ю. П. Рудь, «Исследование распределения контактных давлений в короткой буронабивной свае с лучевидным уширением,» Основания, фундаменты и механика грунтов, № 3, с. 18-19, 1975.

Переглядів анотації: 252 Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
[1]
А. Моргун, І. Меть, і В. Задорожнюк, МЕХАНІКА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З ГРУНТОВОЮ ОСНОВОЮ ЗА ЧИСЛОВИМ МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 7-12, Лют 2020.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>