СТРУКТУРНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТРИЗОННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КЕРУВАННЯ

  • О. І. Толочко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • В. С. Бовкунович Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • М. В. Сопіга Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Ключові слова: електропривод, синхронний двигун з постійними магнітами, тризонне регулювання швидкості, оптимальні стратегії керування, обмеження координат

Анотація

Запропоновано нову структурну реалізацію системи тризонного регулювання швидкості системи електропривода на базі синхронного двигуна з постійними магнітами з використанням оптимальних стратегій керування «Максимальний момент на ампер» та «Максимальний ампер на вольт», в якій підтримка напруги статора на максимально припустимому рівні здійснюється не за допомогою додаткового контуру напруги, а за рахунок подвійного динамічного обмеження моментоутворювальної складової струму статора.

Біографії авторів

О. І. Толочко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

д-р техн. наук, професор, професор кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода

В. С. Бовкунович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода

М. В. Сопіга, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

магістрант кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода

Посилання

1. Schröder D. Elektrische Antriebe — Regelung von Antriebssystemen / Dierk Schröder. — Berlin, Heidelberg : Springer, 2009. — 1336 S.
2. New field weakening technique for high saliency interior permanent magnet motor / B. Bae, N. Patel, S. Schulz, S. Sul // Conf. Rec. of 2003 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting. — 2003.
3. Lopez G. G. Current control of induction machines in the field-weakened region / G. G. Lopez, F. Gunawan, J. E. Walters // IEEE Transactions on Industry Applications. — 2007. — Vol. 43, No. 4, July/Aug. — Pp. 981—989.
4. Morimoto S. Wide speed operation of interior permanent magnet synchronous motors with high performance current regulator / S. Morimoto, M. Sanada, Y. Takeda // IEEE Trans. on Industry Applications. — 1994. — Vol. IA-30, No. 4. — Pp. 920—926.
5. Lee Jae Hyuk. Field-weakening strategy in condition of DC-link voltage variation using on electric vehicle of IPMSM / Jae Hyuk Lee, Jung Hyo Lee // IEEE Trans. Ind. Applicat. — 2011. — Vol. 27, Jan/Feb. — Pp. 38—44.
6. Ki-Chan. A novel magnetic flux weakening method of permanent magnet synchronous motor for electric vehicles / Ki-Chan Kim // IEEE Trans. Ind. Applicat. — 2012. — Vol. 33, Jan/Feb. — Pp. 43—48.
7. Loss minimizing control of PMSM for electric power steering / Oluleke Babayomi, Adeola Balogun, Charles Osheku // 17th UKSIM-AMSS International Conference on Modelling and Simulation. — 2015. — Pp. 438—443.
8. Fuzzy maximum torque per ampere and maximum torque per voltage control of interior permanent magnet synchronous motor drive / M.-S. Wang, M.-F. Hsich, I. N. Syamsiana, W.-C. Fang // Sensors and Materials. — 2017. — Vol. 29, No. 4. — Pp. 461—472.
9. Толочко О. И. Анализ систем управления синхронными двигателями с постоянными магнитами при регулировании скорости вверх от номинальной / О. И. Толочко, В. В. Божко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — 2010. — № 28. — С. 149—152.
10. Толочко О. І. Ідентифікація індуктивностей синхронного двигуна з постійними магнітами рекурентним методом найменших квадратів / О. І. Толочко, В. В. Божко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. — 2012. — Вип. № 1 (12)—2(13). — С. 234—238. — (Електротехніка і енергетика).
Опубліковано
2017-10-27
Як цитувати
[1]
О. Толочко, В. Бовкунович, і М. Сопіга, СТРУКТУРНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТРИЗОННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КЕРУВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 101-107, Жов 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка