СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО ВТОРИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ

  • В. О. Костюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • О. Ф. Сідоров ДП «НЕК «Укренерго», Київ
Ключові слова: електроенергосистема, механічна потужність генерування, активна електрична потужність споживання, первинні частотні характеристики, первинне і вторинне регулювання частоти і потужності

Анотація

Викладено умови, за яких техніко-економічні показники процесів вторинного регулювання частоти й потужності в електроенергосистемі (ЕЕС) можуть бути близькими до оптимальних. Показано, що для виконання таких умов достатньо підтримувати коефіцієнт підсилення системи вторинного автоматичного регулювання частоти й потужності за відхиленням частоти на рівні числового значення дійсного коефіцієнта жорсткості ЕЕС за частотою.

Біографії авторів

В. О. Костюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електропостачання

О. Ф. Сідоров, ДП «НЕК «Укренерго», Київ

провідний інженер диспетчерської служби

Посилання

1. UCTE OH — Policy 1: Load-Frequency Control // UCTE OH Policy — Final Version. Approved by SC on 19 March 2009.
2. Сидоров А. Ф. Статические характеристики энергосистем по частоте и их свойства / А. Ф. Сидоров // Технічна електродинамика. — 2000. — № 3. — С. 61—68.
3. Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В. А. Веников. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1985. — 536 с.
4. Костюк О. М. Элементы теории устойчивости энергосистем. — К. : Наук. думка, 1983. — 296 с.
5. Стационарные режимы и параметры статических частотных характеристик энергосистемы / [Сидоров А. Ф., Воевода А. И., Редин В. И., Денисевич К. Б] // Новини енергетики. — 2000. — № 4. — С. 52—58.
6. Настанова СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009. Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України (затверджено 24.03.2009 р.). — 54 с.
7. Сидоров А. Ф. О нормировании жесткости режимов энергосистемы по частоте / А. Ф. Сидоров // Новини енергетики. — 2000. — № 11. — С. 47—51.
8. Сидоров А. Ф. Аварийные небалансы в энергосистеме и первичные статические частотные характеристики / А. Ф. Сидоров // Новини енергетики. — 2000. — № 9. — С. 48—55.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
В. Костюк і О. Сідоров, СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО ВТОРИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 105-110, Груд 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка