ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Автор(и)

  • Т. П. Гут Національний університет «Львівська політехніка»; Державне підприємство «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
  • М. М. Микийчук Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-166-1-6-12

Ключові слова:

ризик, оцінка ризику, калібрувальна лабораторія, ризик-менеджмент, міжнародні стандарти, невизначеність

Анотація

Досліджено запровадження ризик-орієнтованого підходу у процесах системи менеджменту та діяльності калібрувальних лабораторій. Розглянуто питання визначення, ідентифікації та опрацювання ризиків (можливостей), що виникають в процесі забезпечення функціонування системи менеджменту калібрувальних лабораторій.

Обґрунтовано підходи до ідентифікації інноваційних ризиків калібрувальних лабораторій у відповідності до вимог міжнародних стандартів, що регламентують вимоги до діяльності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Діяльність з управління ризиками охоплює різні аспекти роботи з ризиками: від ідентифікації і аналізу ризиків та можливостей до їхньої оцінки прийнятності, визначення потенційних можливостей зниження ризику за допомогою вибору, реалізації і контролю відповідних управлінських дій. Особливо актуальним є питання ідентифікації метрологічних ризиків, як основних ризиків, які визначають ступінь керованості процесами калібрування, рівень контролю точності результатів цих процесів, а отже, і затрати на їхнє забезпечення. Основною метою ідентифікації метрологічних ризиків є проведення систематизації можливих невідповідностей, що можуть виникнути під час виконання вимірювань, та створення умов для ранжування процесів метрологічної діяльності випробувальних та калібрувальних лабораторій за рівнем втрат якості послуг від невизначеності вимірювань. Впровадження сучасних систем управління метрологічними ризиками сприятиме підвищенню результативності систем вимірювань та зменшенню витрат із забезпеченням якості метрологічних послуг. Для ефективного застосування системи управління метрологічними ризиками необхідно створити перелік показників метрологічних ризиків, а також відповідне нормативне забезпечення їхнього обґрунтованого застосування в системах управління якості. Актуальними проблемами у метрологічній сфері діяльності підприємства є ідентифікація, аналіз та зниження ризиків для процесів системи управління якістю в калібрувальній лабораторії.

Біографії авторів

Т. П. Гут , Національний університет «Львівська політехніка»; Державне підприємство «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

аспірант кафедри інформаційно-вимірювальних технологій національного університету «Львівська політехніка»; начальник відділу науково-технічної роботи та стандартизації Державного підприємства «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

М. М. Микийчук, Національний університет «Львівська політехніка»

д-р. техн. наук, професор, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

Посилання

Технічний комітет стандартизації, «Оцінка відповідності» (ТК 89), «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій,» ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), чинний від 01.01.2021.

ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», «Менеджмент ризиків. Принципи та настанови,» ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT), чинний від 01.01.2019.

Керування ризиком. Словник термінів, ДСТУ ISO Guide 73:2013 (ISO Guide 73:2009, IDT), 2013.

ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», «Менеджмент ризиків. Настанова з впровадження ISO 31000,» ДСТУ ISO/TR 31004:2018 (ISO/TR 31004:2013, IDT), чинний від 01.01.2019.

М. М. Микийчук, «Метрологічні ризики контролю якості продукції на стадії виготовлення. Методи та прилади контролю якості,» Науково-технічний журнал Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, № 26, с 120-123, 2011.

М. А. Дядюк, Управління ризиками, консп. лекц. Харків, Україна: Форт, 2017, с. 165. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1893 . Дата звернення: 23.04.2021.

Т. Г. Бойко, і О.-С. Корчинська, «Оцінювання ризиків процесів життєвого циклу продукції постачальників за результатами їх аудиту згідно зі стандартом VDA 6.3,» Вимірювальна техніка та метрологія, міжвід. наук.-техн. зб., вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», вип. 78, с. 93-100, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://science.lpnu.ua/uk/istcmtm/vsi-vypusky/volume-78-2017/ocinyuvannya-ryzykiv-procesiv-zhyttyevogo-cyklu-produkciyi . Дата звернення: 23.04.2021.

А. Е. Спиридонова, «Управление рисками процессов СМК,» РИА «Стандарты и качество». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=76414 . Дата звернення: 23.04.2021.

І. А. Шаповал, і К. Ю. Холод, «Моніторинг ризиків по процесам системи управління якістю,» Збірник наукових праць Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: серія «Рейковий рухомий склад», Кременчук: ДП «УкрНДІВ», вип. 12, с. 29-36, 2015.

С. М. Ілляшенко, Управління інноваційним ризиком: проблеми, концепції, методи, навч. посіб. Суми, Україна: Універс. кн, 2003, 278 с.

І. О. Мороз, «Сутність управління ризиками підприємства та навички, необхідні менеджеру для його провадження,» Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів ЖДТУ, т. 2, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/115-1.pdf . Дата звернення: 23.04.2021.

С. Б. Данилевич, і С. С. Колесников, «Метрологическое обеспечение производства и качество продукции,» Законодательная и прикладная метрология, № 2, с. 6-9, 2007.

О. Є. Григор’єва, «Проблеми ризиків, що виникають під час реалізації інноваційних проектів, та методи їхнього кількісного вимірювання,» Проблеми економіки та управління, вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», с. 64-71, 2008.

М. М. Микийчук, Метрологічне забезпечення якості продукції на етапі виготовлення, Львів, Україна: вид-во «Львівська політехніка», 2014, 265 с.

Мінеконом розвитку України, «Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику,» ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT), чинний від 11.12.2013).

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 94

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

[1]
Т. П. Гут і М. М. Микийчук, «ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 6–12, Лют. 2023.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.