ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕСУРСУ ПАР ТЕРТЯ СТРУМОЗНІМАННЯ

Автор(и)

  • А. В. Антонов Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна

Ключові слова:

ресурс, струмознімання, струмознімальний елемент, контактний провід, струмоприймач, електричний транспорт

Анотація

Запропоновано метод ефективного розташування струмознімальних елементів струмоприймача. Цей метод разом з пристроєм для визначення параметрів вугільних струмознімальних елементів дозволяє досягти підвищення ресурсу контактних проводів та вугільних струмознімальних вставок, зменшити капітальні та експлуатаційні витрати на їх заміну та ремонт шляхом зменшення негативного впливу від розкиду основних фізичних та електричних параметрів струмознімальних елементів, а також досягти підвищення продуктивності праці обслуговуючого персоналу за рахунок усунення необхідності перебирання зношених струмознімальних елементів, для повторного використання та встановлення вставок контактного проводу в місцях його зношування підвищеної інтенсивності.

Біографія автора

А. В. Антонов, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна

асистент, аспірант кафедри «Інтелектуальні системи електропостачання»

Посилання

[1] В. Берент, Материалы и свойства электрических контактов в устройствах железнодорожного транспорта. М., Россия: Интекст, 2005, 408 с.
[2] Ю. Купцов, Беседы о токосъеме и его надежности, экономичности и о путях совершенствования. М., Россия: Модерн, 2001, 256 с.
[3] Р. Хольм, Электрические контакты. М., Россия: изд-во иностр. лит., 1961, 464 с.
[4] Ю. Большаков, та А. Антонов, «Підвищення ресурсу вугільних струмознімальних вставок струмоприймачів швидкісного електрорухомого складу в умовах експлуатації,» Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. Нац. ун-ту залізн. трансп., № 5, с. 57-70, 2015.
[5] Ю. Большаков, та А. Антонов, «Дослідження властивостей струмознімальних елементів та їх впливу на ефективність роботи трибосистеми «контактний провід–вугільна вставка,» Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. Нац. ун-ту залізн. трансп., № 6, с. 35-44, 2015.
[6] А. Фрайфельд, и Г. Брод, Проектирование контактной сети. 3-е изд., перераб. и доп. М., Россия: Транспорт, 1991, 335 с.
[7] S. Kubo, and H. Tsuchiya, «Wear properties of metal-impregnated carbon fiber-reinforced carbon composite sliding against a copper plate under an electric current,» in World Tribology Congress III, 2005.
[8] ГОСТ 32680-2014, «Токосъемные элементы контактные токоприемников электроподвижного состава. введ.», Москва: Стандартинформ, 2015, 14 с.
[9] Ю. Большаков, та А. Антонов, «Діагностування вугільних струмознімальних вставок в умовах експлуатації,» Електрифікація транспорту, № 9, с. 15-22, 2015.
[10] В. Дьяков, А. Антонов, та С. Малинка, «Захист нейтральних вставок контактної мережі від перепалів,» Електрифікація транспорту, № 12, с. 64-70, 2016.
[11] Ю. Большаков, И. Гершман, и В. Сыченко, «К вопросу выбора рациональной формы профиля контактных вставок то-коприемников электроподвижного состава,» Залізн. трансп. України, № 3, с. 53-54, 2007.
[12] М. Н. Самодурова, и Л. А. Барков. «Токосъемный элемент электрического транспортного средства» Патент. 2229395 Российская Федерация, МПК7 B60L5/08. № 2002135796/282002135795/26; заявл. 25.10.2002; опубл. 27.05.2004, Бюл. № 15. 2 с.
[13] С. М. Жуковин, Е. И. Власов. «Токосъемный элемент токопри-емника электрического транспортного средства» Патент. 2168422 Российская Федерация, МПК7 B60L5/08. № 2229395; заявл. 30.12.2002; опубл. 27.05.2004, Бюл. № 16,3 с.
[14] А. В. Антонов «Пристрій для визначення параметрів вугільних струмознімальних елементів» Патент. UA 114369, МПК: B60L 5/00. № u201608594 ; заявл. 05.08.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5. 4 с.
[15] А. В. Антонов «Пристрій для визначення коефіцієнта тертя та інтенсивності зношування трібопар» Патент UA 116437, МПК: B60L 5/00, G01N 3/56, G01N 19/02. – № u201610905 ; заявл. 25.05.2017; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. 4 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 112

Опубліковано

2018-02-28

Як цитувати

[1]
А. В. Антонов, «ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕСУРСУ ПАР ТЕРТЯ СТРУМОЗНІМАННЯ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 39–44, Лют. 2018.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають