ОЦІНЮВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ З УРАХУВАННЯМ ТИПОВИХ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ

  • В. В. Кулик Вінницький національний технічний університет
  • В. Ф. Кириченко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: розосереджене генерування, розподільні мережі, централізовані джерела, резерв потужності

Анотація

Дослідженно місце централізованих джерел у забезпеченні балансу електроенергії в розподільних мережах з розосередженим генеруванням. Запропоновано метод оцінювання графіка недовідпуску електроенергії споживачам, що зумовлений раптовими відмовами елементів електричних мереж (ЕМ), основного обладнання розосереджених джерел енергії (РДЕ), а також невідповідністю, з природних причин, графіків генерування РДЕ, заявленим.

З урахуванням перерахованих факторів, використовуючи методи теорії ймовірності та принцип декомпозиції, отримано вираз для оцінювання недовідпуску електроенергії у розподільній мережі з РДЕ. Враховуються імовірності виходу з ладу окремих елементів ЕМ, а також відмови розосереджених джерел та невідповідність їх графіків генерування для заданого моменту часу.

Експериментально встановлено, що, використовуючи значення потужностей генерування та споживання, а також схем електропостачання для певних моментів часу t, можна достатньо адекватно оцінювати графік недовідпуску електроенергії споживачам, коефіцієнт балансової надійності, а також графік необхідного резерву потужності централізованого джерела для забезпечення балансової надійності ЕМ, тобто електропостачання споживачів та функціонування РДЕ.

Біографії авторів

В. В. Кулик, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем

В. Ф. Кириченко, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри електричних станцій та систем

Посилання

[1] А. В. Журахівський, Б. М. Кінаш, та О. Р. Пастух, Надійність електричних систем і мереж. Львів, Україна: вид-во Львівської політехніки, 2012. 280 с., [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.twirpx.com/file/1767431/.
[2] А. А. Марков, Введение в теорию кодирования. М., Россия: Наука, 1982, 192 c.
[3] Dimitri Kececioglu, «Reliability Engineering Handbook,» PTR Prentice Hall, New Jersey, vol II, pp. 341-349, 1991.
[4] В. О. Комар, С. Я. Вишневський, та О. В. Кузьмик, «Використання показника якості функціонування при оцінюванні місць розмикання розподільної електричної мережі,» Наукові праці Донецького національного технічного університету, № 10 (180), с. 182-185, 2011.
[5] П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, та С. В. Кравчук, «Визначення оптимальної потужності резерву для забезпечення балансової надійності локальної електричної системи,» Вісник НТУ «ХПІ», № 42 (1214), c. 69-75.
[6] В. В. Козирський, Ю. І. Тугай, В. М. Бодунов, та О. В. Гай, «Інтеграція поновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі сільських регіонів,» Технічна електродинаміка, № 5, с. 63–67, 2011, ISSN 0204-3599.
[7] З. Г. Шефтель, Теорія ймовірностей. Київ, Україна: Наукова думка, 1994. 274 с.
[8] В. В. Воротницкий, «Надежность электроснабжения как инструмент регулирования отношений между поставщиками и потребителями энергии,» Энергия и Менеджмент журнал для энергетиков, № 3(48), 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://web-energo.by/page.php?form_id=569.
[9] R. W. Wies, R. A. Johnson, and J. Aspnes, «Design of An Energy Efficient Standalone Distributed Generation System Employing Renewable Energy Sources and Smart Grid Technology,» Proceedings of IEEE Power & Energy Society General Meeting, 2010, pp. 1-8.
[10] «European Smart Grids Technology Platform, European Commission,» Directorate-General for Research Sustainable Energy System, EUR 22040, 44 pр., 2006.
[11] П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, та В. О. Комар, «Підвищення якості функціонування локальних електричних систем за рахунок відновлювальних джерел енергії,» Відновлювана енергетика ХХІ століття: XІІ міжнарод. наук.-практ. конф., Крим, Україна. 2011, с. 52-55.
[12] П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, та Ю. В. Малогулко, «Оптимізація функціонування розосереджених джерел енергії в локальних електричних системах,» Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», № 60 (1102), с. 68-77, ISSN 2079-4525, 2014.
[13] Electric Power Research Institute Tech. Rep., The Smart Grid Interoperability Standards Roadmap, Aug. 2009, [Online], Available:
http://collaborate.nist.gov/twikisggrid/pub/SmartGridInterimRoadmap/InterimRoadmapFinal/Report_to_NISTlAugust10.pdf .
Переглядів анотації: 112 Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2018-02-28
Як цитувати
[1]
В. Кулик і В. Кириченко, ОЦІНЮВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ З УРАХУВАННЯМ ТИПОВИХ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 72-79, Лют 2018.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)