ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ АКТИВНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТЕЙ У РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ ЗАСОБАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ

  • В. В. Кулик Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Бурикін Вінницький національний технічний університет
  • Ю. В. Малогулко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: розподілені електричні мережі, відновлювальні джерела енергії, матриця коефіцієнтів розподілу втрат потужностей, комплексна задача оптимізації запланованого підключення ВДЕ

Анотація

На підставі методу невизначених множників Лагранжа розроблено математичну та цифрову моделі оптимального розподілу активного та реактивного навантаження електричних мереж між розосередженими джерелами електроенергії. На цій підставі отримано метод формування перспективного плану розвитку електричних мереж з поетапним визначенням оптимальних місць приєднання відновлюваних джерел електроенергії.

Біографії авторів

В. В. Кулик, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, кафедра електричних станцій та систем
О. Б. Бурикін, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, кафедра електричних станцій та систем
Ю. В. Малогулко, Вінницький національний технічний університет
аспірантка, кафедра електричних станцій та систем

Посилання

1. Лежнюк П. Д. Взаємовплив електричних мереж і систем в процесі оптимального керування їх режимами /
П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін : моногр. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 123 с.
2. Лежнюк П. Д. Оцінка чутливості втрат потужності в електричних мережах : моногр. / П. Д. Лежнюк, В. О. Лесько.
— Вінниця, ВНТУ, 2010. — 120 с.
3. Воеводин В. В. Матрицы и вычисления / В. В. Воеводин, Ю. А. Кузнецов. — М. : Наука, 1984. — 320 с.
Переглядів анотації: 87 Завантажень PDF: 19
Як цитувати
[1]
В. Кулик, О. Бурикін, і Ю. Малогулко, ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ АКТИВНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТЕЙ У РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ ЗАСОБАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 90-93, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)