АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СІРКИ В ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВАХ

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Сахно Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: методи визначення сірки, вуглеводневі палива, спектроскопія

Анотація

Стратегія розвитку нафтопереробної і нафтохімічної промисловості передбачає підвищення якості нафтопродуктів з доведенням його до світових стандартів. Одним з елементів, який є природним компонентом в вуглеводневих паливах і негативно впливає на якість нафтопродуктів, є сірка. Сполуки сірки надають нафтопродуктам неприємний запах, викликають корозію обладнання. Під час горіння нафтопродуктів виділяються оксиди сірки, що забруднюють атмосферу. Для збереження чи підвищення якості навколишнього повітря встановлено граничні значення для концентрації діоксиду сірки, двоокису азоту та оксидів азоту, твердих частинок та свинцю, а також граничний поріг для концентрації діоксиду сірки та оксид азоту у навколишньому повітрі. В статті проведено огляд основних методів визначення сірки в вуглеводневих паливах, запропонована класифікація, в основу якої покладено чотири класифікаційні ознаки: по типу підготовки зразка, по інформативному параметру, по типу детектування та по методам вимірювання. Розглянуто детально найпоширеніші методи. До них відносяться газова хроматографія, технологія свинцево-реактивного паперу, діодно-матрична спектрометрія, ультрафіолетова (УФ) спектрометрія, абсорбційний спектрометр на основі налаштовуваного діодного лазера (TDLAS), рентгеноспектральний аналіз, спектрометрія внутрірезонаторного спаду сигналу в часі (CRDS), титриметричний аналіз (титрування) та кондук­тометрія. Проведено порівняння методів за динамічним діапазоном аналітичного обладнання, пороговою чутливістю, повторюваністю та швидкістю аналізу. На основі цих даних визначено, що на сьогодні перспективними методами аналізу сірки є спектральні методи, які вирізняються високою точністю, чутливістю до вмісту дуже низьких концентрацій сірки, відтворюваністю результатів, можливістю одночасного визначення великого числа елементів в одному зразку. На сьогодні широкому використанню спектральних методів перешкоджає суттєва вартість та складність аналітичного обладнання та невеликий спектр існуючих приладів, але спектральні методи потрібно розвивати і на їх основі створювати нове обладнання.

Біографії авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електроніки та наносистем

О. М. Сахно, Вінницький національний технічний університет

 аспірант кафедри електроніки та наносистем

Посилання

“Atmosphere, Climate & Environment Information Programme” in Encyclopedia of the Atmospheric Environment. London, UK, 2004.

EEA Technical report. Annual European Community LRTAP Convention emission inventory report 1990-2006, 2008. [Online]. Available: https://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2008_7/download. Accessed on: December 5, 2017.

EPER: European Pollutant Emission Register. EPER Review Report 2004, 2007. [Online]. Available: https://www.irz.cz/dokumenty/eper/eper_review_2004_version_16-5-2007.pdf. Accessed on: November 15, 2017.

Е. А. Новиков, «Определение серы в нефтепродуктах. Обзор аналитических методов,» Мир нефтепродуктов, № 4, c. 21-28, 2008.

И. И. Билинский, О. С. Городецкая, и В. В. Кротевич, «Обзор методов определения содержания серы в нефтепродуктах,» Наукові праці ВНТУ, № 3, с. 1-7, 2014.

T. Lenior “Analytical Techniques for the determination of sulphur components in flue gas, fuel gas and natural gas. Literature thesis chemistry, Analytical Sciences,” Amsterdam: VU University, Faculty of Exact Sciences, Department of Analytical Chemistry & Applied Spectroscopy, pp. 1-35, 2009.

Г. Юинг, Инструментальные методы химического анализа, 5-е изд. Москва: Мир, 1989.

Sulphur in Gas Analyzer using a DMD. Varian Inc., 2004. [Online]. Available: https://ru.scribd.com/document/181580130/DS-CP501681-Sulfur-in-Gas. Accessed on: November 14, 2017.

J. Luong, R. Gras, R. Meulebroeck, F. Sutherland, and H. Cortes, “Gas Chromatography with State-of-the-Art Micromachined Differential Mobility Detection: Operation and Industrial Applications,” Journal of Chromatographic Science, vol. 44, pp. 276-282? May/June 2006.

M. Schreve, “Determination of H2S and Total sulphur in Natural gas,” Del Mar Scientific, Inc., Addison, Texas, USA, 2012.

A. Rollo, “Diode Array Process Analyzer-For Sulphur Recovery Applications,” Applied Analytics, Inc., Maynard, Massachusetts, USA, 2007.

Instrumentation for Natural Gas Applications. Ametek Inc., 2001. [Online]. Available: http://www.ametekpi.com/products/applications. Accessed on: October 28, 2017.

R. Hauer, K. Harris, and D. Potter, “Combustibles measurement in sulfur recovery unit acid gas with a combined NDUV/NDIR analyser,” in 2008 ISA Analysis Division Symposium, Calgary, Canada, 2008.

Measurement of Pipeline H2S with a Photometric-Based Analyser, Comparison of NDUV and Laser IR Techniques. Ametek Inc., 2007. [Online]. Available: http://www.ametekpi.com/products/applications. Accessed on: October 28, 2017.

H2S Applications. Spectra Sensors. Spectra Sensors Inc., 2009. [Online]. Available: https://www.spectrasensors.com/h2s/. Accessed on: October 28, 2017.

G. Berden, R. Peeters, and G. Meijer, “Cavity ring-down spectroscopy: Experimental schemes and applications,” Journal of International Reviews in Physical Chemistry, vol. 19, pp. 565-607, Jul/Aug 2000.

Н. Г. Домина, С. А. Зуйкова, А. И. Хлебников, та Н. А. Чемерис, Аналитическая химия. Химические методы анализа. Барнаул, Россия: Типография АлтГТУ, 2010.

Переглядів анотації: 313 Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2018-06-28
Як цитувати
[1]
Й. Білинський і О. Сахно, АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СІРКИ В ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 100-108, Чер 2018.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>