АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТОЧКИ РОСИ ЗА ВОЛОГОЮ ТА ВУГЛЕВОДНЯМИ

Автор(и)

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Городецька Вінницький національний технічний університет
  • Д. В. Новицький Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

методи визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями, природний газ, конденсаційні методи, гігрометр

Анотація

За результатами проведеного аналізу стану забезпечення визначення параметрів вологості природного газу встановлено, що у газопромисловій практиці, частіше, як показник вологості, використовують значення температури точки роси вологи — температури початку конденсації (кристалізації) пари вологи, яка присутня в складі газу за визначеного тиску. Нормативними документами, в більшості, регламентуються саме значення температури точки роси вологи з огляду на їх найбільшу інформативність. Проведено огляд основних методів визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями, наведено їх класифікацію, згідно з якою виділено такі методи визначення температури точки роси: фізичні, хімічні, фізико-хімічні, випарювально-психрометричні, сорбційні, конденсаційні. Визначено основні недоліки методів, проаналізовано основні проблеми вимірювального контролю температури точки роси. Враховуючи багаторічний досвід застосування вимірювального обладнання в умовах виробництва, конденсаційний метод визнано найпридатнішим для застосування.

Проаналізовано засоби вимірювального контролю вологості природного газу за температурою точки роси, розглянуто фізику процесу перетворення, особливості вимірювання. Існуючі на теперішній час методи визначення параметрів вологості природного газу, як основного показника його якості, та стан їх реалізації в технічних засобах не забезпечують необхідної точності під час вимірювань в автоматичному режимі внаслідок впливу на результат вимірювання домішок різної природи, які входять до складу природного газу, крім того виникає складність детектування двох температур точок роси водночас. Ці недоліки вимагають подальшого вдосконалення методів та засобів визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями.

Біографії авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електроніки та наносистем

О. С. Городецька, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

Д. В. Новицький, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри електроніки та наносистем

Посилання

М. Мухитдинов, и Э. С. Мусаев, Оптические методы и устройства контроля влажности. М. : Энергоатомиздат, 1986, 96 с.

М. А. Берлинер, Измерения влажности. М. : Энергия, 1973, 400 с.

ГОСТ 5542-87 Газ горючий природный для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. Госстандарт России (01.01.1988). М. : ИПК Издательство стандартов, 2000 ; 2004.

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею (ISO 6327:1981, IDT); EN ISO 6327 Gas analysis — Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation hygrometers. Berlin: DIN, 1981.

ДСТУ ISO 10101-1:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 1. Вступ (ISO 10101-1:1993, IDT).

ДСТУ ISO 10101-2:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 2. Методика титрування (ISO 10101- 2:1993, IDT).

ДСТУ ISO 10101-3:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 3. Методика кулонометричного визначення (ISO 10101-3:1993, IDT).

О. І. Бакуменко, «Нові розробки у галузі визначення температури точки роси природного газу,» Трубопровідний транспорт, № 4 (94), с. 16-26. 2015.

І. Петришин, В. Соколовський, Н. Петришин, та І. Дарвай, «Аналіз показників якості природного газу, які впливають на процес горіння,» Стандартизація Сертифікація Якість, № 3, с. 51-56. 2012.

Mositure Measurement in Natural Gaz Rolf Kolass. Michell Instruments GmbH, Friedrichsdorf, Germanu, Cris Parker, Michell Instruments Ltd, Cambridge, UK., 2016. [Online]. Available: http://www.ebookpp.com/mo/mositure-doc.html.

О. Л. Швейкін, О. О. Прокопенко, та А. В. Пономарьов, Вимірювальна система для визначення показників якості природного газу. Харків: УІПА, 2013, 131 с.

В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, та А. Ю. Савицький, Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур. Вінниця : ВНТУ, 2015, 159 с.

R. S. Jachowicz, and D. Zalewski, “Hygrometer with fibre optic dew point detector,” Sens. Actuators A, vol. 42, pp. 503-507, 1994.

С. В. Селезнев, «Разработка информационно-измерительной системы для оперативного контроля влажности природного газа.» дис. канд. техн. наук : 05.11.16, Саратов, 2006.

А. М. Деревягин, С. В. Селезнев, и А. Р. Степанов, «Анализатор точки росы по влаге и углеводородам «КОНГ-Прима-4»», Наука и техника в газовой промышленности, № 1, с. 15-22, 2002.

Zhi Chen, and Chi Lu, “Humidity sensors: a review of materials and mechanisms,” Sensor Lett., vol. 3, no. 4, 2005. doi:10.1166/sl.2005.045.

M. Kunze, J. Merz,W-J. Hummel, H. Glosch, S. Messner, and R. Zengerle, “A micro dew point sensor with a thermal detection principle,” Measurement science and technology, vol. 23, pp. 1-10. 2012. doi:10.1088/0957-0233/23/1/014004.

M. Kimura, “A new method to measure the absolute — humidity independently of the ambient temperature,” Sens. Actuators B, vol. 33, pp. 156-160, 1996.

B. Sorli, F. Pascal-Delannoy, A. Giani, A. Foucaran, and A. Boyer, “Fast humidity sensor for high range 80—95 % RH,” Sens. Actuators A: Physical , vol. 100, pp. 24-31, 2002.

П. І. Кулаков, та Т. В. Гнесь, «Математична модель оптичного датчика наявності води у молоці,» Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1, с. 121-126, 2012.

А. М. Деревягин и др., «КОНГ-Прима-10» — интерферационный анализатор точки росы и газа по влаге и углеводородам,» Наука и техника в газовой промышленности, № 1, с. 70-78, 2005.

Y. Y. Bilynsky, “Тhe control of natural gas dew point temperatures by water and hydrocarbons : Modern scientific research and their practical application,” SWorld, November, Issue № 5, pp. 199-203. 2013 [Online]. Available: http://www.sworld.com.ua/index.php/en/e-journal/the-content-of-journal/j213/20948-j21310.

Й. Й. Білинський, та К. Ю. Іоніна, «Світловодний вимірювач вологості газу,» Вісник Вінницького політехнічного інституту. № 6. с. 142-145. 2012.

J. Weremczuk, “Dew/Frost Point Recognition With Impedance Matrix of Fingerprint Sensor,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 57, issue 8, pp. 1791-1795. 2008.

How to choose the right instrument for measuring humidity and dew point. Vaisala, 2016. [Online]. Available: https://www.vaisala.com/en/media/3026.

J. Gronblad, “New DMT242 dewpoint transmitter for low dewpoint OEM measurements,” Vaisala News, vol. 154, pp. 4-5, 2000.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 279

Опубліковано

2018-08-31

Як цитувати

[1]
Й. Й. Білинський, О. С. Городецька, і Д. В. Новицький, «АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТОЧКИ РОСИ ЗА ВОЛОГОЮ ТА ВУГЛЕВОДНЯМИ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 110–120, Серп. 2018.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>